Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

İletişim

Editör İletişim:

mjer-editor@penpublishing.net

Salih Zeki Genç - Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye - szgenc@yahoo.com

Mustafa Yunus Eryaman - İdari Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye- yunuseryaman@gmail.com

Yayınevi İletişim:

Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği, Çanakkale / TÜRKİYE

Email: info@penpublishing.net


4.942 defa okundu.