PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2017, Cil. 11(22) 86-100

Akademisyenlerin Algıladıkları Yıldırma (Mobbing) Davranışları İle Yöneticilerin Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki

Meliha Ece Elkıran & Adil Çoruk


History data not found...

No records were found for the article in e-journal management system. The article evaluation process may not have been carried out through the system. Please contact the publishing house for detailed information.