PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 463-481

Görme Engellilere Bilişim Teknolojileri Öğretimi Üzerine Durum Çalışması

Yakup Yılmaz


Benzer Makaleler
Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Mesleki Kabul Alanları Arasındaki İlişkiler

Öznur Erdoğan & Zeynep Meral Tanrıöğen
Cilt 8 Sayı 15

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Yakınmacılık ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Şerife Kılıç & Berrin Burgaz
Cilt 8 Sayı 16

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematiksel Örüntü Becerilerinin İncelenmesi

Oğuz Serdar Kesicioğlu
Cilt 7 Sayı 13

Öğretmen Adaylarının Öğretim Programına ve Program Rollerine İlişkin İmgeleri

Abdurrahman Şahin & Orhan Kumral
Cilt 7 Sayı 14

Lise Düzeyindeki Okullarda Yönetici İle Öğretmen İletişimi: Dance Sarmal İletişim Modeli

Altay Fırat & Aşkın Kiraz
Cilt 6 Sayı 12

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersinde Eğitim Bilişim Ağı'nın Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerine Yönelik Bir Durum Çalışması

Damla Saygılı & Fatih Kana
Cilt 10 Sayı 20

Oyun Temelli Dijital Ortamlar Ve Türkçe Öğretiminde Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

İhsan Seyit ERTEM
Cilt 10 Sayı 20

İlkokuma ve Yazma Öğretimi İçin Bir Model Önerisi: Dört Blok

Saadet Zoraloğlu & Hakan Dedeoğlu
Cilt 10 Sayı 20

Eğitim Bilimleri Nelerdir ve Nerelerde Bulunur? Yükseköğretim Kurulu’nun Eğitim Fakültelerinin Yapısında Gerçekleştirdiği Değişikliklere İlişkin Eleştirel Bir Analiz

Ali Faruk Yaylacı, Enes Gök & İsmail Aydoğan
Cilt 11 Sayı 21

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Bloom ve Revize Edilmiş Bloom Taksonomilerine Göre Değerlendirilmesi

Durmuş Burak
Cilt 11 Sayı 21