PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 159-174

İlkokullarda Dönüştürülmüş Sınıf Modelinin Matematik Dersindeki Akademik Başarı ve Motivasyona Etkisi

İbrahim Gökdaş & Sena Gürsoy


Benzer Makaleler
Üstkavramsal Öğretim Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık, Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Motivasyon ve Akademik Başarıları Üzerine Etkisi

Nevin Kozcu Çakır, Gökhan Guven & Oğuz Ozdemir
Cilt 12 Sayı 24

Türkiye'deki Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Araştırmaları: Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi

Mesut Tabuk, Ahmet Aydın Aydoğdu, Ayşegül Kalyoncu, Deniz İlter Erten, Kübra Arslan, Nisa Kara & Tansu Arslan
Cilt 12 Sayı 25

Ücretli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

Muamber Yılmaz
Cilt 12 Sayı 25

Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenleri Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğretme Tutkusunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Bekir Barış Cihan & Asya Kezban Taşkın
Cilt 12 Sayı 26

Bağlaşık Öğretimle İlgili Yapılan Doktora Tezlerin İçerik Analizi

Özden Demirkan
Cilt 13 Sayı 27

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmeye İlişkin Motivasyonel Stratejileri

Atilla Ergin, Hakan Karatas, Elmas Onbaşı Gül & Reşit Yalın Güçkıran
Cilt 13 Sayı 29

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının 6. sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi

Serkan Timur, Fatih Doğan, Nagihan İmer Çetin, Betül Timur & Rüveyda Işık
Cilt 13 Sayı 30

Türkiye’de Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğretim Çalışmalarının İçerik Analizi

Zeynel Abidin Yılmaz & Mehmet Diyaddin Yaşar
Cilt 13 Sayı 30

Özel Yetenekli Öğrencilerin e-Öykü Oluşturma Deneyimlerine Ait Görüşleri

Ayşe Alkan
Cilt 13 Sayı 30

Fen Öğrenme Motivasyon Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması

Osman Işın, Hakan Akcay & Hasan Ozgur Kapıcı
Cilt 14 Sayı 31