PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 53-79

Resim Çalışmalarında Yaratıcılığın Değerlendirilmesine Yönelik Bir Analitik Rubrik Çalışması

Şenay Baş & Ata Yakup Kaptan


Benzer Makaleler
The White Ravens/Beyaz Kuzgunlar “Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Seçkisi”

Hakan Dedeoğlu, Nergiz Kardaş
Cilt 7 Sayı 13

Resim İş Eğitimi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları ve Yaratıcılık Düzeyleri

Serap Yasa & Münüre Şahin
Cilt 6 Sayı 11

İlkokuma ve Yazma Öğretimi İçin Bir Model Önerisi: Dört Blok

Saadet Zoraloğlu & Hakan Dedeoğlu
Cilt 10 Sayı 20

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların “Oyun” ve “Açık Alan (Bahçe)” Etkinlikleri İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi ve Örnek Bir Bahçe Düzenleme Çalışması

Nalan Arabacı & Şenel Çıtak
Cilt 11 Sayı 21

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tasarım Temelli Öğrenmeye Yönelik Görüşleri

Bekir Yıldırım
Cilt 12 Sayı 24

İşitme Kayıplı Bir Çocuğun Okulöncesi Dönemde Okumaya Hazırlık Becerilerinin Paylaşılan Okuma Etkinliği İle Desteklenme Sürecinin İncelenmesi

Aslı Gerek, H. Pelin Karasu & Ümit Girgin
Cilt 12 Sayı 25

STEM: Öğretmenlerin Metaforik Algıları

Kadriye Begüm Doğruyol Aladak, Seraceddin Levent Zorluoğlu & Melek Dönmez Yapucuoğlu
Cilt 12 Sayı 26

Resimli Çocuk Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi

Pınar Bağçeli Kahraman & Habibe Özdemir
Cilt 13 Sayı 27

Okulöncesi Dönem Çocuklarında Hayal Gücü ve Yaratıcılık İlişkisi

Enver Yolcu
Cilt 13 Sayı 28

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma ve Çözme Becerileri İle Akademik Benlik Durumları

Yasemin Deringöl
Cilt 13 Sayı 29