PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 1-14

Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Göksel Boran, Serdar Arcagök, Çavuş Şahin & Şirin Çetin


Benzer Makaleler
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kanıt Temelli Öğrenme Uygulamaları

Fisun Bozkurt
Cilt 12 Sayı 24

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tasarım Temelli Öğrenmeye Yönelik Görüşleri

Bekir Yıldırım
Cilt 12 Sayı 24

Üniversite Öğrencilerine Göre Çokkültürlü Eğitim ve Demokrasi

K. Funda Nayır & Saadet Kuru Çetin
Cilt 12 Sayı 24

Akıllı Telefon Bağımlılığı Eğilimi, Sosyal Güvende Olma ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Çiğdem Berber Çelik
Cilt 12 Sayı 24

Türkiye'deki Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Araştırmaları: Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi

Mesut Tabuk, Ahmet Aydın Aydoğdu, Ayşegül Kalyoncu, Deniz İlter Erten, Kübra Arslan, Nisa Kara & Tansu Arslan
Cilt 12 Sayı 25

Türkiye'de Çevre Kavramı Bağlamında Yapılan Metafor Çalışmalarının İçerik Analizleri

Mürşet Çakmak
Cilt 12 Sayı 25

Temel Eğitim Öğretmen Adayları Tarafından Benimsenen Eğitim Felsefeleri: Çanakkale İli Örneği

Yasemin Abalı Öztürk & Zehra Bilgen
Cilt 12 Sayı 26

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öncesi ve Sonrası Öğretmen Adaylarının İdeal Öğretmen Algıları

Gülgün Bangir Alpan, Özden Demirkan, Gürcü Koç-Erdamar, Nevriye Yazçayır & Gülçin Saraçoğlu
Cilt 13 Sayı 27

Portfolyo ve Başarı Testi Puanlarıyla Başarının Değerlendirilmesi 

Fisun Bozkurt
Cilt 13 Sayı 27

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Akademik Risk Alma Eğilimleri ve Liderlik Özellikleri İlişkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

Fehmi Volkan Akyön & Salih Köseoğlu
Cilt 13 Sayı 27