PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(29) 316-333

Değerler Eğitimine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Eyüp Bozkurt


Benzer Makaleler
Sanat Müzelerinde Öğretme ve Öğrenme Kuramları ve Bu Kuramların Müze Uygulamalarını Oluşturma Şekillendirme ve Dönüştürmeye Yönelik Etkileri

Martina Riedler
Cilt 10 Sayı 19

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Eğitimine İlişkin Metaforik Algılarının Kontrol Yaklaşımları Yönünden İncelenmesi

Ali E. Şahin & Dönüş Ulusoy Zaim
Cilt 8 Sayı 16

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematiksel Örüntü Becerilerinin İncelenmesi

Oğuz Serdar Kesicioğlu
Cilt 7 Sayı 13

Siber Mağduriyet Ölçeği’nin İlk Psikometrik Bulguları

Osman Tolga Arıcak, Taşkın Tanrıkulu & Hüseyin Kınay
Cilt 6 Sayı 11

Türkçe Ders Kitaplarında Milli Kimliğe İlişkin Unsurların İncelenmesi

Bora Bayram & Mehmet Elban
Cilt 11 Sayı 21

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarıyla “Yardımseverlik Değeri” Kazanmaları Hakkındaki Görüşleri

Cihan Kara, Ahmet Altıntaş & İbrahim Ferat Kaya
Cilt 11 Sayı 22

Üniversite Öğrencilerine Göre Çokkültürlü Eğitim ve Demokrasi

K. Funda Nayır & Saadet Kuru Çetin
Cilt 12 Sayı 24

İki Dilli Türkçe Öğretmenlerinin Türkçeye İlişkin Metaforik Algıları: Makedonya Örneği

Gülnur Aydın
Cilt 12 Sayı 25

Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Göksel Boran, Serdar Arcagök, Çavuş Şahin & Şirin Çetin
Cilt 12 Sayı 26

Lisans Derslerinin Yürütülmesinde Sosyal Ağların Kullanımı ile İlgili Öğrenci Görüşleri

Ahmet Onur Çobanoğlu & Salih Zeki Genç
Cilt 12 Sayı 26