PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 723-752

Sosyal Ağ Platformu Wattpad Uygulamasının Ergenlerin Problemleri, Çözüm Stratejileri ve Olası Etkileri Açısından İncelenmesi

Meral Sert Ağır

ss. 723 - 752   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.35   |  Makale No: MANU-1812-17-0003.R1

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 122  |  İndirilme Sayısı: 306


Özet

Wattpad, okuma yazma uygulaması olarak geliştirilmiş bir sosyal ağ platformudur. Kitle iletişim araçlarının da etkisi ile uygulama yalnızca sanal ortamda değil gençlerin gündelik hayatında da giderek popülerleşmektedir. Bu durum ise uygulamada paylaşılan hikaye ya da romanların, uygulamanın takipçisi olan gençler için anlamı ve olası etkilerine dikkat çekmektedir. Bu bağlamda çalışma, uygulamanın kullanıcıları tarafından üretilmiş romanların, gençlerin problemleri, problemlerine yönelik çözüm stratejileri ve söz konusu stratejilerini uygulama üzerinden paylaşımlarının olası etkilerini ortaya koyabilmek düşüncesi ile yapılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın ana amacı, uygulamada üretilen romanların içeriklerinin, gençlerin problemleri, çözüm stratejisi olarak risk alma, şiddet ve saldırganlık davranışları açısından incelenmesidir. Çalışmanın bulguları, en çok beğenilen, basılı yayına dönüştürülmüş beş Wattpad romanının, içerik analiz yöntemi ile incelenmesi sonucunda elde edilmiştir. İçerik analizi kriterleri, Rosenberg Benlik Algısı Ölçeği, Ergen Sağlığı ve Gelişimi Envanteri, Ergenler için Riskli Davranışlar Ölçeği, Şiddet Eğilimi ve Saldırganlık Ölçekleri ile Ergenler için Algılanan Duygusal Psikolojik İstismar Kısa Formu ile Anne Baba Genç İlişkileri Ölçeği temel alınarak oluşturulmuştur. Bulgulara göre roman kurgularının, ergenlik dönemi gelişimsel ihtiyaçları ve problemleri bağlamında oluşturulduğu, karakterlerin olumsuz benlik algısı, madde kullanımı başta olmak üzere birçok risk alma davranışı, şiddet ve saldırganlık davranışları, sağlıklı olmayan aile örüntüleri, okula uyum sorunları ile tasvir edildiği bulunmuştur

Anahtar Kelimeler: Wattpad Uygulaması, Ergenlik Problemleri, Çözüm Stratejileri, Risk Alma Davranışı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Agir, M.S. (2019). Sosyal Ağ Platformu Wattpad Uygulamasının Ergenlerin Problemleri, Çözüm Stratejileri ve Olası Etkileri Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 723-752. doi: 10.29329/mjer.2019.185.35

Harvard
Agir, M. (2019). Sosyal Ağ Platformu Wattpad Uygulamasının Ergenlerin Problemleri, Çözüm Stratejileri ve Olası Etkileri Açısından İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 723-752.

Chicago 16th edition
Agir, Meral Sert (2019). "Sosyal Ağ Platformu Wattpad Uygulamasının Ergenlerin Problemleri, Çözüm Stratejileri ve Olası Etkileri Açısından İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):723-752. doi:10.29329/mjer.2019.185.35.

Kaynakça
 1. Anderson, T. (2013). How Toronto's Wattpad is handling the challenges that come with fast growth. https://business.financialpost.com/entrepreneur/torontos-wattpad-aims-to-be-the-youtube-of-online-publishing adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 2. Aslan, G. (2016). Psychological maltreatment, emotional and behavioral problems in adolescents: the mediating role of resilience and self-esteem. Child Abuse&Neglect, 52, 200-209.DOI: 10.1016/j.chiabu.2015.09.010 [Google Scholar]
 3. Atwood, M. (2012). Why Wattpad works. The Guardian. http://www.theguardian.com/books/2012/jul/06/margaret-atwood-wattpad-online-writing adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 4. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. (1998). Aile İçinde Şiddet ve Toplumsal Alanda Şiddet, Ankara: Başbakanlık Basımevi. [Google Scholar]
 5. Bergman, M. M.; Scot, J. (2001). Young adolescent’s wellbeing and health risk behaviours: Gender and social-economic differences, Journal of Adolescence, 24(2), 183-97. [Google Scholar]
 6. Boyd, D. (2014). It's complicated: The social lives of networked teens. Yale University Press. [Google Scholar]
 7. Caputo, K. (2016). The new pornography: the rise of fanfıc. CityUniversity of Newyork (CUNY) Academic Works.  [Google Scholar]
 8. Carter, E. W., Lane, K. L., Crnobori, M., Bruhn, A. L., & Oakes, W. P. (2011). Self-determination interventions for students with and at risk for emotional and behavioral disorders: Mapping the knowledge base. Behavioral Disorders, 36(2), 100-116. http://www.jstor.org/stable/43153528 adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 9. Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38. Doi: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3412 [Google Scholar]
 10. Çeşmeci, M.(1995). Further reliability and validity study of the perception of psychological maltreatmant inventory for adolescents.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 11. Çetin. K; Bildik,T.; Erermiş,S.; Demiral,N.; Özbaran,B.; Aydın, T. (2008). Erkek ergenlerde cinsel davranış ve cinsel bilgi kaynakları: sekiz yıl arayla değerlendirme. Türk Psikiyatri Dergisi; 19(4), 390-397. http://www.turkpsikiyatri.com adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 12. Collins, W. A., & Laursen, B. (2004). Changing relationships, changing youth: Interpersonal contexts of adolescent development. The Journal of Early Adolescence, 24(1), 55-62. Doi: https://doi.org/10.1177/0272431603260882 [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Contreras, D. J. A. J., Gonzaga, H. G. N., Trovela, B. M. C., & Kagaoan, M. A. C. G. (2015). The “wattyfever”: constructs of wattpad readers on wattpad’s role in their lives. Communication Research, 2(1), 308-327. [Google Scholar]
 14. Davies, R. (2017). Collaborative production and the transformation of publishing: The case of wattpad, Collaborative Production in the Creative Industries. 55-61. https://www.uwestminsterpress.co.uk/site/books/10.16997/book4/download/1590/#page=60 adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 15. Dursun, Y.(2011). Şiddetin izini sürmek. FLSF Dergisi. 12, 1-18. [Google Scholar]
 16. Engin, M. (2017). “Tolga Sarıtaş’a büyük şok! Kötü çocuk filmi gişe’de başarısız oldu!”. http://blog.milliyet.com.tr/tolga-saritas-a-buyuk-sok--kotu-cocuk-filmi-gisede-basarisiz-oldu-/Blog/?BlogNo=552598 adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 17. Erdem, G; Eke, C; Ögel, K;Taner, S. (2006). Lise öğrencilerinde arkadaş özellikleri ve madde kullanımının. Bağımlılık Dergisi, 7(3), 111-116. [Google Scholar]
 18. Gardner, A. (2014) How to use Wattpad as an author with Ash¬leigh Gardner. The Creative Penn, 31 January [Audio Podcast].  http://www.thecreativepenn.com/2014/01/31/wattpad adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 19. Gençtanırım, D.T. (2014) Riskli davranışlar ölçeği üniversite formu: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(1), 24-34. [Google Scholar]
 20. Gullone, E; Moore, S. (2000). Adolescent risk-taking and the five-factor model of personality. Journal of Adolescence. 23(4), 393-407. Doi: https://doi.org/10.1006/jado.2000.0327  [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Gökçe, O. (2006). İçerik analizi: Kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal kitabevi. [Google Scholar]
 22. Hürriyet. (2018). 4N1K dizisinin oyuncuları kimler? İşte dizinin oyuncu kadrosu ve genel hikayesi. http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/televizyon/4n1k-oyunculari-kimler-iste-kadro-ve-karakterler-40888722 adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 23. Leahy, R. L. (2001). The construction of the self: A developmental perspective. Journal of Cognitive Psychotherapy, 15(4), 383. Doi: 10.1891/0889-8391.15.4.383 [Google Scholar]
 24. Hedrick, A. (2018). One direction real person fiction on wattpad. com: a textual analysis of sex and romance. (Yayınlanmamış doktora tezi), The University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina. [Google Scholar]
 25. Hellekson, K. (2015). Making use of: The gift, commerce, and fans. Cinema Journal, 54(3), 125-131. Doi: 10.1353/cj.2015.0017 [Google Scholar]
 26. Hepsiburada.com, 2018. https://www.hepsiburada.com/after-karsilasma-anna-todd-pm-kpegasus36140 adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 27. Jackson, D. B., & Beaver, K. M. (2013). The influence of neuropsychological deficits in early childhood on low self-control and misconduct through early adolescence. Journal of Criminal Justice, 41(4), 243-251. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2013.05.002 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Jouriles, E. N., Platt, C., & McDonald, R. (2009). Violence in adolescent dating relationships. The Prevention Researcher, 16(1), 3-7. https://www.researchgate.net/profile/Renee_Mcdonald3/publication/234634852_Violence_in_Adolescent_Dating_Relationships/links/55abfd3508ae481aa7ff47b6/Violence-in-Adolescent-Dating-Relationships.pdf adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 29. Kirci, H (2014). The tales teens tell: What Wattpad did for girls. The Guardian, 16 April.  http://www.theguardian.com/technology/2014/aug/16/teen-writing-reading-wattpad-young-adults adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 30. Korobkova, K. A., & Black, R. W. (2014). Contrasting visions: Identity, literacy, and boundary work in a fan community. E-learning and Digital Media, 11(6), 619-632. Doi: https://doi.org/10.2304/elea.2014.11.6.619 [Google Scholar] [Crossref] 
 31. Korkmaz, M., Uysal, Ş. (1996). Yetişkin Örneklem Için Benlik Saygısı Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 32. Krug, E. G., Mercy, & etc. (2002). The World Report On Violence And Health. The Lancet, 360, 1083-88. https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/ adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 33. Küçük, B. (2018). Kötü Çocuk (II). İstanbul: Ephusus Yayınları. [Google Scholar]
 34. Küçük, B. (2016). Kötü Çocuk ( I-III). İstanbul: Ephesus Yayınları.  [Google Scholar]
 35. Kuşçu, Y. (2014). Dijital Fırtına: Wattpad Fenomen Yazarlar mı Yaratıyor. http://t24.com.tr/haber/wattpad-fenomen-yazarlar-mi-yaratiyor,304713 adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 36. Leather, N. C. (2009). Risk-taking behaviour in adolescence: a literature review. Journal of Child Health Care, 13(3), 295-304. Doi: 10.1177/1367493509337443 [Google Scholar]
 37. Lerner, R. M., & Steinberg, L. (2004). The scientific study of adolescent development. Handbook Of Adolescent Psychology, 2, 1-12. Doi:10.1002/9780471726746 [Google Scholar]
 38. Lichter, E. L., & McCloskey, L. A. (2004). The effects of childhood exposure to marital violence on adolescent gender-role beliefs and dating violence. Psychology of Women Quarterly, 28(4), 344-357. Doi: https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2004.00151.x [Google Scholar] [Crossref] 
 39. Madran, H. A. D. (2012). Buss-Perry saldırganlık ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 23, 1-6. http://www.turkpsikiyatri.com/default.aspx?modul=anaSayfa adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 40. Magar, E. C., Phillips, L. H., & Hosie, J. A. (2008). Self-regulation and risk-taking. Personality and Individual Differences, 45(2), 153-159. Doi: https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.03.014 [Google Scholar] [Crossref] 
 41. Margo, G; Laurance, S. (2005). Peer Influence on Risk Taking, Risk Preference, and Risky Decision Making in Adolescence and Adulthood: An Experimental Study. Developmental Psychology, 41(4), 625-635. https://pdfs.semanticscholar.org/21d7/8ac40b0a5a9d74f09494c6e63c0f2374a588.pdfadresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 42. Mavi, M. (2016). Psikopat. İstanbul: Martı Yayınları. [Google Scholar]
 43. Merga, M. K. (2014). Peer group and friend influences on the social acceptability of adolescent book reading. Journal Of Adolescent & Adult Literacy, 57(6), 472-482. Doi: https://doi.org/10.1002/jaal.273 [Google Scholar] [Crossref] 
 44. Merga, M. K. (2015). Are avid adolescent readers social networking about books?. New Review of Children's Literature and Librarianship, 21(1), 1-16. Doi: https://doi.org/10.1080/13614541.2015.976073 [Google Scholar] [Crossref] 
 45. Micheal, K; Ben-Zur, H (2007). Risk- taking among adolescents: associations with social and affective factor’s, Journal of Adolescence, 30(1), 17-31. Doi: https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2005.03.009 [Google Scholar] [Crossref] 
 46. Öktem, G.(2015). Wattpad Hikayeleri Dizilere de uyarlanıyor. http://www.milliyetsanat.com/haberler/edebiyat/-wattpad-hikayeleri-dizilere-de-uyarlaniyor-/5926 adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 47. Pawley, J. L. (2016). The Rise Of Social Ereading: Interactive Ebook Platforms And The Development Of Online Reading Communities: A Thesis Presented In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Degree Of Master Of Arts In English At Massey University (Doctoral dissertation). Massey University. Manawatu, New Zealand. [Google Scholar]
 48. Ramdarshan Bold, M. (2018). The return of the social author: Negotiating authority and influence on Wattpad. Convergence, 24(2), 117-136. Doi: https://doi.org/10.1177/1354856516654459 [Google Scholar] [Crossref] 
 49. Sears, H. A., Byers, E. S., & Price, E. L. (2007). The co-occurrence of adolescent boys’ and girls’ use of psychologically, physically, and sexually abusive behaviours in their dating relationships. Journal Of Adolescence, 30(3), 487-504. Doi: https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2006.05.002 [Google Scholar] [Crossref] 
 50. Sey, Z. (2016). Solucan I. İstanbul: Ephesus Yayınları. [Google Scholar]
 51. Sey, Z. (2016). Solucan II. İstanbul: Ephesus Yayınları.  [Google Scholar]
 52. Sey, Z. (2018). Solucan III. İstanbul: Ephesus Yayınları. [Google Scholar]
 53. Siyez, D. M.; Aysan, F.(2007). Ergenlerde görülen problem davranışların psikosoyal risk faktörleri ve koruyucu faktörler açısından yorumlanması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20(1), 145-171. http://dergipark.gov.tr/uefad adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 54. Siyez, D. M. (2006). 15-17 Yaş Arası Ergenlerde Görülen Problem Davranışların Koruyucu Ve Risk Faktörleri Açısından İncelenmesi (Doktora Tezi), DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 55. Siyez, E; Siyez, D. (2007). Ergenlerin cı̇nsel yasam deneyı̇mlerı̇nin bazı psı̇ko-sosyal değişkenler açısından değerlendı̇rilmesi. Türk Üroloji Dergisi, 33(1), 56-63. http://turkishjournalofurology.com/eng/Anasayfa adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 56. Sneed, C. D., Gullone, E., & Moore, S. (2002). Reliability and factor structure of the NEO-five-factor inventory for Australian adolescents. Behaviour Change, 19(2), 121-126. [Google Scholar]
 57. Steinberg, L. (2010). A dual systems model of adolescent risk-taking. Developmental Psychobiology. 52(3). 216-224. Doi: https://doi.org/10.1002/dev.20445 [Google Scholar] [Crossref] 
 58. Tavşancıl, E., Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. [Google Scholar]
 59. The World Health Report. (2002). Reducing Risks, Promoting Healthy Life. https://www.who.int/whr/2002/en/ adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 60. Todd, A. (2015). After. İstanbul: Pegasus Yayınları. [Google Scholar]
 61. Tymula, A., Belmaker, L. A. R., Roy, A. K., Ruderman, L., Manson, K., Glimcher, P. W., & Levy, I. (2012). Adolescents’ risk-taking behavior is driven by tolerance to ambiguity. Proceedings of the National Academy of Sciences, Oct 2012, 201207144. Doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1207144109 Goodreads, 2018. https://www.goodreads.com/review/show/2532847954 adresinden alınmıştır. [Google Scholar] [Crossref] 
 62. Üner, S. ve diğerleri (2007). Ankara’da bulunan iki lisenin öğrencilerinin ruhsal durumlarının gsa–12 ile değerlendirilmesi. Toplum Hekimliği Bülteni, 26(1), 25-31. http://www.thb.hacettepe.edu.tr adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 63. Wattpad. (2016a). About Wattpad. https://www.wattpad.com/press adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 64. (2016b). The Unslut Project: How a private diary became a social movement. http://blog.wattpad.com/2016/02/26/the-unslut-project-how-a-private-diary-became-a-social-movement adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 65. (2016c). Brand stories. http://business.wattpad.com adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 66. (2016d). How Wattpad Works. https://www.wattpad.com/168209788-how-wattpad-works-how-to-wattpad adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 67. (2018). 4N1K. Wattpad’s 40 Million Readers Create Opportunities For Publishers. https://www.internationalpublishers.org/market-insights/trends-and-innovation/286-wattpad-s-40-million-readers-creates-big-opportunities-for-publishers adresinden alınmıştır. [Google Scholar]
 68. Wilhelm, K., Boyce, P., & Brownhill, S. (2004). The relationship between interpersonal sensitivity, anxiety disorders and major depression. Journal of Affective Disorders, 79(1-3), 33-41. Doi: https://doi.org/10.1016/S0165-0327(02)00069-1 [Google Scholar] [Crossref] 
 69. Yıldırım, Ö. (2016). Yabancı. İstanbul: Pegasus Yayınları. [Google Scholar]