PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2019, Cil. 13(27) 447-463

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi

Mutlu Uygur & Tuğba Yanpar Yelken

ss. 447 - 463   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2019.185.19   |  Makale No: MANU-1811-05-0003.R3

Yayın tarihi: Mart 20, 2019  |   Okunma Sayısı: 122  |  İndirilme Sayısı: 294


Özet

Bu öğretim, eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölüm öğretmeni aday öğretmen adayları üstün yetenekli eğitimine yönelik tutumların ve görüşlerinin dönem amaçlanmıştır. Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 224 öğretmen adayı ve üstün yetenekli eğitimine tıp görüş formu dolduran 24 öğretmen adayı oluşturmuştur. “Üstün Yeteneklilerinin Eğitimine Yönelik Görüş Formu”, “Üstün Yeteneklilerinin Eğitimine Yönelik Görüş Formu”, “Üstün Yeteneklilerinin Eğitimine Yönelik Görüş Formu” başlıklı makalede yer almaktadır. . Öğretmen adaylarının anlamı, kestirmeler ve sınıf seviyesine göre anlamlılık farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ve Anova testleri ile incelenmiştir. Üstün yetenekli eğitimine ait öğretmen adayları açık uçlu soru formunda toplanan açıklamalara göre içeriklendirilmiş, elde edilen kodlar, yüzde ve frekansına sahiptir. Çalışmada, üstün yetenekli eğitimine karşı sınıf öğretmeni adaylarının tutumlarının 3 alt boyutta da olumlu olmasıydı. Ayrıca öğretmen adaylarının görüşlerine göre üstün yetenekli bireylere özel eğitim imkanı sunar. Üstün yetenekli eğitimine ait öğretmen adayları açık uçlu soru formunda toplanan değerlere göre oranlandırılır, elde edilen kodlar, yüzde ve frekansına sahiptir. Çalışmada, üstün yetenekli eğitimine karşı sınıf öğretmeni adaylarının tutumlarının 3 alt boyutta da olumlu olmasıydı. Ayrıca öğretmen adaylarının görüşlerine göre üstün yetenekli bireylere özel eğitim imkanı sunar. Üstün yetenekli eğitimine ait öğretmen adayları açık uçlu soru formunda toplanan değerlere göre oranlandırılır, elde edilen kodlar, yüzde ve frekansına sahiptir. çalısmada, üstün yetenekli eğitimine karşı sınıf öğretmeni adaylarının tutumlarının 3 alt boyutta da olumlu olmasıydı. Ayrıca öğretmen adaylarının görüşlerine göre üstün yetenekli bireylere özel eğitim imkanı sunar. 

Anahtar Kelimeler: Üstün yetenek, Üstün yetenekli öğrenci, Sınıf öğretmeni adayı, Öğretim


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Uygur, M. & Yelken, T.Y. (2019). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), 447-463. doi: 10.29329/mjer.2019.185.19

Harvard
Uygur, M. and Yelken, T. (2019). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(27), pp. 447-463.

Chicago 16th edition
Uygur, Mutlu and Tugba Yanpar Yelken (2019). "Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27):447-463. doi:10.29329/mjer.2019.185.19.

Kaynakça
 1. Akkaş, E. ve Tortop H. S. (2015). Üstün Yetenekliler Eğitiminde Farklılaştırma: Temel Kavramlar, Modellerin Karşılaştırılması ve Öneriler. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 2 (2), 31-44. [Google Scholar]
 2. Avramidis, E., Bayliss, P., & Burden, R. (2000). A survey into mainstream teachers' attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school in one local education authority. Educational psychology, 20(2), 191-211. [Google Scholar]
 3. Benny, N. & Blonder, R. (2018). Interactions of chemistry teachers with gifted students in a regular high-school chemistry classroom. Chemistry Education Research and Practice, 19(1), 122-134. [Google Scholar]
 4. Bildiren, A., & Uzun, M. (1997). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 31-39. [Google Scholar]
 5. Bilgiç, N, Taştan, A,  Kurukaya, G., Kaya, K., Avanoğlu, O ve Topal, T (2014). Özel yetenekli bireylerin eğitimi strateji ve uygulama kılavuzu. Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara: MEB Yayınları. [Google Scholar]
 6. Bilgili, A. E. (2000). Üstün yetenekli çocukların eğitimi sorunu-sosyal sorumluluk yaklaşımı. Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(12), 59-74.  [Google Scholar]
 7. Curts, J. (2005). Preservice teachers' attitudes toward gifted students and gifted education (Doctoral dissertation, Teachers College, Columbia University). (Online). Retrieved July.21.2017 from http://www. proquest.um.com. [Google Scholar]
 8. Christensen, L. B., Johnson R. B. & Turner L. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Çev. Ed. A. Aypay, Gümüş, E., Tarama Araştırmaları, 12.Böl), Ankara: Anı Yayıncılık.  [Google Scholar]
 9. Çetin, A. ve Özyürek, A. (2015). Üstün yetenekli çocuklar için bir erken müdahale modeli: karabük üniversitesi üstün yetenekliler uygulama ve araştırma merkezi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 2. [Google Scholar]
 10. Dağlıoğlu, H. E. (2010). Üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmen yeterlikleri ve özellikleri. Milli Eğitim Dergisi, 40(186), 72-84. [Google Scholar]
 11. Davis, A. Gary. & Rimm, B. Sylvıa. (2004). Education of the gifted and talented (5th ed.). Allyn and Bacon: Boston.  [Google Scholar]
 12. Elliott, S. (2008). The effect of teachers' attitude toward ınclusion on the practice and success levels of children with and without disabilities in physical education. International Journal of Special Education, 23(3), 48-55. [Google Scholar]
 13. Gagne, F., & Nadeau, L. (1985). Dimensions of attitudes toward giftedness. In Aurora. H. Roldan, (ed.), Gifted And Talented Children, Youth And Adults: Their Social Perspective And Culture (pp. 148-170). NY: Trillium Press. [Google Scholar]
 14. Gerow, J., Bordens, K., & Blanch-Payne, E. (2009). General psychology with spotlights on diversity. Pearson Custom Publishing. [Google Scholar]
 15. Goodwin, A. L. (2002). The case of one child: Making the shift from personal knowledge to professionally informed practice. Teaching Education, 13(2), 137-154. [Google Scholar]
 16. Gökdere, M., & Çepni, S. (2003). Üstün yetenekli çocuklara verilen değerler eğitiminde öğretmenin rolü. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(2), 93-103. [Google Scholar]
 17. Heacox, D. (2012). Differentiating instruction in the regular classroom: How to reach and teach all learners (Updated anniversary edition), 3-12, ABD: Free Spirit Publishing. [Google Scholar]
 18. Hsieh, H. & Shannon, S. E. (2015). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288. [Google Scholar]
 19. Kaplan, S. N. (1986). The grid: A model to construct differentiated curriculum for the gifted. Systems and models for developing programs for the gifted and talented, 180-193, Mansfield Center; CT: Creative Learning Press.  [Google Scholar]
 20. Kanlı, E. (2011). Üstün zekâlı ve yeteneklilerin alan eğitiminde hızlandırma. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2): 95-104.  [Google Scholar]
 21. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. [Google Scholar]
 22. Karabulut, R. (2010). Türkiye’de üstün yetenekliler eğitimi tarihi süreci (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. [Google Scholar]
 23. Karakurt, B. (2003). Sınıf Yönetiminde Üstün Zekâ ve Yetenekli Öğrencilere Yönelik Öğretmen Tutumu, 20.02.2018 tarihinde http://www.fencebilim.com/ustunyetenek/ustunyeteneklilerde_sinif_yonetimi.pdf adresinden indirilmiştir. [Google Scholar]
 24. Kaya, N.G. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ve BİLSEM’ler. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 115-122. [Google Scholar]
 25. Kulaksızoğlu, A., Bilgili, A.E. & Şirin, M.R. (Ed). (2004). Önsöz. I. Türkiye üstün yetenekli çocuklar kongresi. Üstün yetenekli çocuklar bildiri kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.  [Google Scholar]
 26. Lee, H. (2018). Differentiated Instruction for Gifted and Talented Students: Teaching Gifted and Talented Students With Diversity Responsive Education Method. In Curriculum Development for Gifted Education Programs (pp. 43-60). IGI Global. [Google Scholar]
 27. MEB Tebliğler Dergisi. (2007). Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi. Sayı: 2593. [Google Scholar]
 28. MEB (2017). Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Kılavuzu. https:// orgm.meb.gov.tr/meb iys dosyalar/ 2018_ bilsem_ tanilama_ kilavuzu. pdf.  adresinden 23.01.2018  tarihinde indirilmiştir. [Google Scholar]
 29. Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif. : SAGE Publications. [Google Scholar]
 30. ÖERHGM  (2013). Özel yetenekli bireyler strateji ve uygulama planı-2013-2017. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. [Google Scholar]
 31. Özbay, Y. (2013). Üstün yetenekli çocuklar ve aileleri. TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara. [Google Scholar]
 32. Rao, S., & Lim, L. (1999). Beliefs and attitudes of pre-service teachers towards teaching children with disabilities. The 123rd. Annual Conference of the American Association on Mental Retardation: New Orleans, LA. [Google Scholar]
 33. Sak, U. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programları modeli (ÜYEP) ve sosyal geçerliği.  Eğitim ve Bilim, 36 (161). [Google Scholar]
 34. Tomlinson, C. A. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.  [Google Scholar]
 35. Tomlinson, C. A. (2001). How to differentiate instruction in mixedability classrooms (2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. [Google Scholar]
 36. Tomlinson, C. A., Kaplan, S.N., Renzulli, J.S., Leppien, J., Burns, D. Ve Purcell, J. (2002). The paralel curriculum: A design to develop high potential and challenge high ability Learners. USA: Corwin Pres, INC. [Google Scholar]
 37. Tortop, H. S. (2014). Öğretmenler için üstün yetenekliler eğitimine ilişkin tutum ölçeği Türkiye için uyarlama çalışmasının yeniden gözden geçirilmesi. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 63-71. [Google Scholar]
 38. Tortop, H. S. (2012). Öğretmenler için üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin tutum ölçeği adaptasyon çalışması. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 89-106. [Google Scholar]
 39. Van Tassel-Baska, J. (2000). Theory and Research on Curriculum Development. International handbook of giftedness and talent, 345.  [Google Scholar]
 40. Van Tassel-Baska, J. & Brown, E. F. (2007). Toward best practice: An analysis of the efficacy of curriculum models in gifted education. Gifted Child Quarterly, 51(4), 342-358. [Google Scholar]
 41. Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]