PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2016, Cil. 10(19) 61-78

Sanat Müzelerinde Öğretme ve Öğrenme Kuramları ve Bu Kuramların Müze Uygulamalarını Oluşturma Şekillendirme ve Dönüştürmeye Yönelik Etkileri

Martina Riedler

ss. 61 - 78   |  Makale No: mjer.2016.005

Yayın tarihi: Eylül 20, 2016  |   Okunma Sayısı: 339  |  İndirilme Sayısı: 526


Özet

Günümüze kadar müzelerdeki öğrenme ve öğretme uygulamaları, kuram ve yaratıcı uygulamalardaki pek çok gelişmeye göre şekillenmiş olup, bu gelişmelerden en fazla öne çıkan üç öğrenme modeli (Davranışçı, Yapılandırman, Postmodern) bu makalede ele alınmaktadır. Makalede ayrica, sanat müzelerindeki bu kuramların müze uygulamalarını nasıl oluşturduğunu, şekillendirdiğini ve dönüştürdüğünü analiz etmiştir. Davranışçı modelde öğrenme içeriği öğrenciden bağımsız bir şekilde mevcut olup bilgi ve değerler uzman bir öğretici tarafından gerçeklerin, bilginin ve deneyimlerin özümsenmesi süreciyle aktarılır. Yapılandırmacı yaklaşımda ise bilgi ve bilginin nasıl elde edildiği öğrencinin zihnine bağlı olacağı için öğrenme, özünde bireyin anlamlandırmasını içerir. Yani öğrenme sürecinde (bu durumda müzede) öğrenciler halihazırda bildikleri şeylere dayanarak ve dünyayı anlamalarını deneyim kazandıkça yeniden organize ederek sürekli bir şekilde bilgi oluştururlar. Postmodern ve dönüştürücü kuramlara dayanan üçüncü modele göre bilgi sosyal olarak oluşturulur, öğrenme işbirliğine dayalı, sosyal ve açık uçlu bir süreçtir ve bu sürecin merkezinde diyalog yer alır çünkü diyalog öğrencilere bilgiyi paylaşmaları ve sorgulamaları, dolayısıyla risk almaları ve değişmeleri için fırsatlar sunar. Bu modelde müze eğitmenlerinin uzman rolü daha az; diyalog başlatan, fikir ortaya atan ve kendi bilgisini öğrencilerle işbirliği içinde yeniden düzenleyen birlikte öğrenen rolü ise daha fazladır.

Anahtar Kelimeler: Sanat müzeleri, öğrenme ve öğretme kuramları, davranışçılık, yapılandırmacılık, postmodernizm


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Riedler, M. (2016). Sanat Müzelerinde Öğretme ve Öğrenme Kuramları ve Bu Kuramların Müze Uygulamalarını Oluşturma Şekillendirme ve Dönüştürmeye Yönelik Etkileri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(19), 61-78.

Harvard
Riedler, M. (2016). Sanat Müzelerinde Öğretme ve Öğrenme Kuramları ve Bu Kuramların Müze Uygulamalarını Oluşturma Şekillendirme ve Dönüştürmeye Yönelik Etkileri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(19), pp. 61-78.

Chicago 16th edition
Riedler, Martina (2016). "Sanat Müzelerinde Öğretme ve Öğrenme Kuramları ve Bu Kuramların Müze Uygulamalarını Oluşturma Şekillendirme ve Dönüştürmeye Yönelik Etkileri". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 10 (19):61-78.

Kaynakça
 1. Ames, M. (1992). Cannibal tours and glass boxes: The anthropology of museums. Vancouver: University of British Columbia Press. [Google Scholar]
 2. Apple, M. W. (1990). Ideology and curriculum. London and New York: Routledge. [Google Scholar]
 3. Appleton, J. (2001) Museums for 'the people'? In M. Ryan, Museums for ‘The People'? Conversations in Print (pp.14—26). London: Institute of Ideas. [Google Scholar]
 4. Barthes, R. (1977). Image, music, text. London: Fontana Press. [Google Scholar]
 5. Bennett, T. (1995). The birth of the museum. London: Routledge. [Google Scholar]
 6. Bruner, J. (1960). The process of education. London: Vintage Books. [Google Scholar]
 7. Chapin, D., & Klein, S. (1992). The epistemic museum. Museum News, 71(1), 60-79. [Google Scholar]
 8. Csikszentmihalyi, M., & Csikszentmihalyi, I. (Eds.). (1988). Optimal experience. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 9. Csikszenmihalyi, M. (1995). Intrinsic motivation in museums: Why does one want to learn? In J. Falk & L. Dierking (Eds.), Public institutions for personal learning: Establishing a research agenda. Washington, DC: American Association of Museums. [Google Scholar]
 10. Davis, J., & Gardner, H. (1999). Open windows, open doors. In E. Hooper-Greenhill (Ed.), The educational role of the museum (pp. 99-104). London and New York: Routledge. [Google Scholar]
 11. Dewey, J. (1934). Art as experience. New York: Perigee Books. [Google Scholar]
 12. Dodd, J. (2002). Museums and the health of the community. In R. Sandell (Ed.), Museums, society inequality (pp. 182-189). London and New York: Routledge. [Google Scholar]
 13. Falk, J., & Dierking, L. (1992). The museum experience. Whashington, DC: Whalesback Books. [Google Scholar]
 14. Falk, J., & Dierking, L. (2000). Learning from museums. New York, NY: Alta Mira. [Google Scholar]
 15. Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum. [Google Scholar]
 16. Friman, H. (2000). A museum without walls. Museums Journal, 100(8), 28. [Google Scholar]
 17. Gamble, S. (Ed.). (2000). The Routledge critical dictionary of feminism and postfeminism. New York: Routledge. Giroux, H. (1981). Ideology, culture and the process of schooling. London: Flamer Press. [Google Scholar]
 18. Giroux, H. (1989). Schooling as a form of cultural politics: Toward a pedagogy of and for difference. In H. [Google Scholar]
 19. Giroux & P. McLaren (Eds.), Critical pedagogy, the state, and cultural struggle (pp. 125-151). New York: State University of New York. [Google Scholar]
 20. Giroux, H. (1992). Border crossings. Cultural workers and the politics of education. London and New York: Routledge. [Google Scholar]
 21. Greene, M. (1995). Releasing the imagination. San Francisco, CA: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 22. Hein, G. (1998). Learning in the museum. London and New York: Routledge. [Google Scholar]
 23. Hiemstra, R. (1981). The implications of lifelong learning. In Z. Collins (Ed.), Museums, adults, and the humanities (pp.131-146). Washington, DC: American Association of Museums. [Google Scholar]
 24. Hoberman, R. (2002). Women in the British museum reading room during the late-nineteenth and early- twentieth centuries. Feminist Studies, (28)3, 489-512. [Google Scholar]
 25. Hooper-Greenhill, E. (1991). Museum and gallery education. Leicester, London and New York: Leicester University Press. [Google Scholar]
 26. Hooper-Greenhill, E. (Ed.). (1994). The educational role of the museum. London and New York: Routledge. [Google Scholar]
 27. Hooper-Greenhill, E. (Ed.). (1999a). The educational role of the museum, 2nd ed. London and New York: Routledge. [Google Scholar]
 28. Hooper-Greenhill, E. (1999b). Education, communication and interpretation: Toward a critical pedagogy in museums. In E. Hooper-Greenhill (Ed.), The Educational role of the museum (pp. 1-27). London and New York: Routledge. [Google Scholar]
 29. Hooper-Greenhill, E. (2000). Changing values in the art museum: rethinking communication and learning. International Journal of Heritage Studies, 6(1), 9-31. [Google Scholar]
 30. Jackson, T., & Meecham, P. (1999). The culture of the art museum. The Journal of Art and Design, 9, 89-98. [Google Scholar]
 31. Karp, L., Kreamer, C., & Lavine, S. (Eds.). (1992). Museums and communities: The politics of public culture. Washington: Smithsonian Institution Press. [Google Scholar]
 32. Knowles, M. (1993). Andragogy. In Adults and the humanities: A guide for educational programming (pp.26-37). Washington, DC: American Association of Museums. [Google Scholar]
 33. Leistyna, P., & Woodrum, A. (1999). Conext and culture: What is critical pedagogy. In Leistyna, P., Woodrum, A. & Sherblom, A. (Eds.), Breaking free: The transformative power of critical pedagogy (pp. 1-11). Cambridge, MA: Harvard Educational Review. [Google Scholar]
 34. Lidchi, H. (1997). The poetics and politics of exhibiting other cultures. In S. Hall (Ed.), Representation (pp.151- 222). London: Sage. [Google Scholar]
 35. Lumley, R. (1988). The museum time machine. London: Comedia/ Routledge. [Google Scholar]
 36. McManus, P. (1992). Topics in museums and science education. Studies in Science Education, 20, 157-82. [Google Scholar]
 37. Mezirow, J. (2000). Learning as transformation: Critical perspectives on a theory of progress. San Francisco: Jossey Bass. [Google Scholar]
 38. Miles, R. (1988). The design of educational exhibits. London: Unwin Hyman. [Google Scholar]
 39. Miles, R., & Tout, A. (1994). OuÜine of a technology for effective science exhibits. In E. Hooper-Greenhill (Ed.), The educational role of the museum (pp.87-100). London and New York: Routledge. [Google Scholar]
 40. Moll, L. (1995). Vygotsky and education: Instructional implications and applications of sociohistorical psychology (pp.1- 30). Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 41. Mpumlwana, K., Corsane, G., Pastor-Makhurane, & Rassool, C. (2002). Inclusion and the power of representation: South African museums and the cultural politics of social transformation. In R. Sandell (Ed.), Museums, society, inequality (pp. 244-361). London: Routledge. [Google Scholar]
 42. O'Neil, M. (2002). The good enough visitor. In R. Sandell (Ed.), Museums, society, inequality (pp. 24-40). London and New York: Routledge. [Google Scholar]
 43. Piaget, J. (1951). Play, dreams, and imitation in childhood. London: Routledge. [Google Scholar]
 44. Riedler, M. (2009). Das Erkennen verborgener Transformationsmöglichkeiten im Bereich der Kunstvermittlung. In: C. Buschkühle, J. Kettel, & M. Urlafi (Eds.), horizonte: Internationale Kunstpadagogik (pp. 575-586). Oberhausen: Athena VWB - Verlag für Wissenschaft und Bildung. [Google Scholar]
 45. Riedler, M. (2010). The nature and notion of museums in the age of globalization. In A. Arnold, A. Kuo, E. Delacruz, & M. Parsons (Eds.), Anthology globalization, art, and education (pp. 54-59). Reston, VA: National Art Education Association (NAEA). [Google Scholar]
 46. Riedler, M. & Eryaman, M. Y. (2010). Transformative library pedagogy and community-based libraries: A Freirean perspective. In G. J. Leckie, L. M. Given & J. Buschman (Eds.), Critical theory for library and information science: Exploring the social from across the disciplines (pp. 89-100). Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited. [Google Scholar]
 47. Riedler, M. (2012). Learning to be Austrian: A meso-ethnographic museum and national identity analysis, International Journal of Educational Researchers 3(2) 31-48. [Google Scholar]
 48. Roberts, L. (1997). From knowledge to narrative: Educators and the changing museum. Washington: Smithsonian Institution Press. [Google Scholar]
 49. Sandell, R., & Dodd, J. (2001). Including museums: perspectives on museums, galleries and social inclusion. Leicester: Research centre for museums and galleries, University of Leicester. [Google Scholar]
 50. Sandell, R. (2002). Museums and the combating of social inequality: Roles, responsibilities, resistance. In R. Sandell (Ed.), Museums, society, inequality (pp. 3-23). London: Routledge. [Google Scholar]
 51. Schön, D. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books. [Google Scholar]
 52. Simpson, M. (2001). Making representations: Museums in the post-colonial era. New York: Routledge. [Google Scholar]
 53. Smith, L. (1999). Decolonizing methodologies. Research and indigenous people. New York: Zed Books. [Google Scholar]
 54. Stam, D. (1993). The informed muse: The implication of 'the new museology' for museum practice. Museum Management and Curatorship (12), 267-283. [Google Scholar]
 55. Taylor, E. (2000). Fostering Mezirow's transformative learning theory in the adult dassroom. Canadian Journal for Studies in Adult Education, 14(2), 1-28. [Google Scholar]
 56. Trofanenko, B. (2006). Interrupting the gaze: On reconsidering authority in the museum. Journal of Curriculum Studies, 38(1), 49-65. [Google Scholar]
 57. Vasta, R., Haith, M., & Miller. S. (1992). Child psychology: The modern science. New York: J. Wiley & Sons. [Google Scholar]
 58. Vergo, P. (Ed.). (1989). The new museology. London: Reaktion Books. [Google Scholar]
 59. vom Lehn, D, Heath, C., & Hindmarsh, J. (2001). Exhibiting interaction: Collaboration in museums and galleries. Symbolic Interaction, 24(2), 189-216. [Google Scholar]
 60. Watkins, C., & Mortimer, P. (1999). Pedagogy: What do we know? In Mortimore, P. (Ed.), Understanding Pedagogy. London: Paul Chapman Publishing. [Google Scholar]
 61. Yokley, L. (2002). Embracing a critical pedagogy in art education. Art education, 52(5), 18-24. [Google Scholar]