Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 15(35) 213-247

Taşımalı İlkokul Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar: Antalya ili Korkuteli Kırsalı Örneği

Mustafa Demir & Mustafa Yunus Eryaman

ss. 213 - 247   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.340.10

Yayın tarihi: Mart 25, 2021  |   Okunma Sayısı: 21  |  İndirilme Sayısı: 82


Özet

Bu araştırma; Antalya ili Korkuteli kırsalında taşımalı sistemle yapılan ilkokul uygulamasında yaşanan sorunlara yönelik veli, öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Amaç doğrultusunda araştırma iç içe geçmiş tekli durum çalışması modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu, gözlem ve doküman analizi ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formları 2019-2020 eğitim öğretim yılında Korkuteli kırsalında taşıma merkezi olarak eğitim veren Barbaros İlkokulu’nda görev yapan on öğretmene, dördüncüsınıfa giden on iki öğrenciye ve on iki öğrenci velisine uygulanmıştır.  Elde edilen veriler tematik içerik analizine tabi tutulmuştur.

Araştırma sonucunda Korkuteli kırsalında taşımalı olarak yapılan eğitimde yaşanan sorunlar; okul dışında yaşanan sorunlar ve okul içinde yaşanan sorunlar olmak üzere iki tema altında ele alınmıştır.  Ayrıca yaşanan sorunların çözümüne yönelik görüşlerde araştırmada üçüncü tema olarak ortaya çıkmıştır.  Okul dışında yaşanan sorunlar önem sırasına göre; servis araçları ve servis şoförleri, iletişim, öğrencilerde görülen fiziksel rahatsızlıklar, iklim koşulları ve mesafe ile ilgili sorunlardır.

Okul içerisinde yaşanan sorunlar ise okul kaynaklı sorunlar, sınıf içerisinde ve sınıf dışında yaşanan sorunlar olarak üç alt temaya ayrılmıştır. Okulkaynaklısorunlar sırasıyla; fiziksel olanakların yetersizliği, yemekler, hijyen ve temizlikle ilgili yaşanan sorunlardır. Taşımalı eğitimde sınıf içerisinde yaşanan sorunlar; öğrenci başarısında azalma, öğrencilerde görülen dikkat eksikliği,motivasyon düşmesi ile devamsızlık ve geç kalma şeklinde gösterilmektedir. Taşımalı eğitimde sınıf dışında yaşanan sorunların başında ise ilkokul öğrencilerinin ders bitim saatlerinden ortaokul öğrencilerinin ders bitim saatlerine kadar bekledikleri 1 saat 20 dakika zaman gelmektedir. Taşımalı öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılamaması ve öğretmenlere taşımalı eğitimin getirdiği iş yükü ve sorumluluk araştırmada sınıf dışında yaşanan sorunlar olarak ortaya çıkmıştır. Yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak katılımcılar; köydeki okulun açılması, daha yakın mesafedeki okullara gidilmesi veya yakın mesafedeki okulların birleştirilmesi ile mevcut okulun imkanlarının geliştirilmesini önermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Taşımalı Eğitim, Taşımalı Öğrenci, Taşıma Merkezi, Eğitim Sorunları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Demir, M. & Eryaman, M.Y. (2021). Taşımalı İlkokul Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar: Antalya ili Korkuteli Kırsalı Örneği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(35), 213-247. doi: 10.29329/mjer.2020.340.10

Harvard
Demir, M. and Eryaman, M. (2021). Taşımalı İlkokul Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar: Antalya ili Korkuteli Kırsalı Örneği . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(35), pp. 213-247.

Chicago 16th edition
Demir, Mustafa and Mustafa Yunus Eryaman (2021). "Taşımalı İlkokul Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar: Antalya ili Korkuteli Kırsalı Örneği ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 15 (35):213-247. doi:10.29329/mjer.2020.340.10.

Kaynakça
 1. Ağırkaya, A. (2010). Taşımalı Eğitim Uygulamasında Öğretmenler ve Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 2. Altunsaray, A. (1996). Taşımalı İlköğretim Uygulamasının Değerlendirilmesi (Balıkesir İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir. [Google Scholar]
 3. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2 Ekim 2019) İlan Duyurusu, https://antalya.meb.gov.tr/www/ihale-duyurusu/icerik/1959 [Google Scholar]
 4. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü (26.04.2018) Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması Genelgesi, Sayı: 24301423-918.99-E. 8310247 http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1935.pdf [Google Scholar]
 5. Arı, A. (2003). Taşımalı İlköğretim Uygulaması (Uşak Örneği). G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 101-115. [Google Scholar]
 6. Ataman, H. (2008). Eğitim Hakkı ve İnsan Hakları Eğitimi. İzmir: İnsan Hakları Gündemi Derneği. [Google Scholar]
 7. Aydın Timur, H. (2017). Taşımalı EğitimSistemi̇ Uygulamasının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi̇. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 8. Bilek, E. ve Kale, M. (2012). Taşıma Merkezi Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Taşımalı Eğitim Uygulaması. GEFAD / GUJGEF, 32(3), 609-632. [Google Scholar]
 9. Boğa, M. (2010). Taşımalı İlköğretim Uygulamasının Taşınan Yerleşim Birimlerindeki Köy Halkı ve Velilerin Görüşlerine Göre İncelenmesi (Ankara İli Haymana İlçesi Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 10. Büyükkaragöz, S. ve Şahin, H. (1995). Taşımalı İlköğretim Uygulamaları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 19(96), 38-50. [Google Scholar]
 11. Cueto, S., Ramirez, C. ve Leon, J. (2006). Opportunities to Learn and Achievement in Mathematics in a Sample of Sixth Grade Students in Lima, Peru. Educational Studies in Mathematics, 2(1), 25-55. [Google Scholar]
 12. Çavuşoğlu, D. ve Dönmez, B. (2018). Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerine Göre Pazarcık’ta Taşımalı Eğitim Uygulaması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 646-675. [Google Scholar]
 13. Çubuk Kaya, N. (2006). Taşımalı Eğitim Programındaki İlköğretim Öğrencilerinin Durumları: Silopi Köyleri Örneğinde Bir Sosyal Değerlendirme. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46(2), 105-116. [Google Scholar]
 14. İklim Korkuteli, https://www.meteoblue.com/tr/hava/historyclimate/climatemodelled/ korkuteli_t%c3%bcrkiye_306474 [Google Scholar]
 15. Hürriyet Gazetesi (30.11.2016) Korkuteli'ne Yılın İlk Karı Yağdı. https://www.hurriyet.com.tr/korkuteline-yilin-ilk-kari-yagdi-40292818 [Google Scholar]
 16. Jimerson, L. (2007). Slow Motion: Traveling by School Bus in Consolidated Districts in West Virginia. Rural School and Community Trust, (1-25). https://eric.ed.gov/?id=ED499440 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 17. Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar-İlkeler-Teknikler (19. baskı.). Ankara: Nobel Yayın. [Google Scholar]
 18. Kaya, İ. (2008). Yoksullukla Mücadelede Eğitimin Rolü: Şartlı Nakit Transferi-ŞNT Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. [Google Scholar]
 19. Kayhan, E. (2019). Ombudsmanlık: Türki̇ye ve ABD Uygulamaları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Biimler Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 20. Küçükoğlu, A. ve Küçükoğlu, K. (2006). Taşımalı İlköğretim Uygulaması Üzerine Bir Araştırma. Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 11-18. [Google Scholar]
 21. MEB. Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği. 24143 15.4.2000/24021 (2000). [Google Scholar]
 22. Memek, A. (2014). Taşımalı Eği̇ti̇m Yapılan Okullardaki̇ Yöneti̇ci̇ ve Öğretmenleri̇n Taşımalı Eği̇ti̇m Süreci̇nde Karşılaştıkları Sorunlara İli̇şki̇n Görüşleri̇ (Şanlıurfa İli̇ Örneği̇). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 23. Nergis TV [NTV] (10.01.2020) Taşımalı Eğitim Alarm veriyor, https://www.ntv.com.tr/egitim/tasimali-egitim-alarm-veriyor,wylkWADz30yMNe2Sls_DOA [Google Scholar]
 24. Özgün, A. (2007). İstanbul’da Taşımalı Eğitimin Okul-Veli-Öğrenci Açısından Olumlu  ve Olumsuz Etkileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 25. Özkan, H. H. (2006). Popüler Kültür ve Eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 29-38. [Google Scholar]
 26. Öztürk, M., Yılmaz, G. K., Aktan, Y. ve Kaplan, A. (2015). Computer Applications with the Related Facts in Multi-Grade: Teachers Opinions. Journal of Education and Human Development, 4(2), 158-170. doi:10.15640/jehd.v4n2_1a16 [Google Scholar] [Crossref] 
 27. Recepoğlu, E. (2006). Taşımalı İlköğretim Uygulamasında Taşıma Merkezi Olan İlköğretim Okullarının Sorunları: Çankırı, Karabük ve Kastamonu İli Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 28. Recepoğlu, E. (2009). Taşımalı İlköğretim Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 427-444. [Google Scholar]
 29. Sencer, M. ve Yanpar Yelken, T. (2009). İlköğretim 6.-7.-8. Sınıf Öğrencilerinin Taşımalı Eğitimde Karşılaştığı Sorunlar (Gülnar Örneği). ElementaryEducation Online, 8(1), 24-35. [Google Scholar]
 30. Spence, B. (2000). Long School Bus Rides: Their Effect on School Budgets, Family Life, and Student Achievement. Rural Education Issue Digest. Washington, DC: Office of Educational Research and Improvement (ED. https://eric.ed.gov/?id=ED448955 adresinden erişildi. [Google Scholar]
 31. Şan, A. (2012). İlköğreti̇mde Taşımali Eği̇ti̇m Öğrenci̇leri̇ni̇n Sorunları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 32. Taşbaşı, A. N. (2011). Taşımalı Eğitim ve Toplumsal Sorunlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. [Google Scholar]
 33. Taşdemir, M. (2010). Taşımalı Eği̇ti̇me İli̇şki̇n Veli̇ Görüşleri̇: Sorunlar ve Öneri̇ler (Şile İlçesi Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 34. T.C. Resmi Gazete. Mi̇llî Eği̇ti̇m Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eği̇ti̇me Eri̇şi̇m Yönetmeli̇ği̇ (2014). http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/12024357_tasimayonetmeligi.pdf adresinden erişildi. [Google Scholar]
 35. Turan, S. (2011). Taşımalı İlköğretim Uygulamasında Karşılaşılan Güçlükler (Zonguldak İli Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 36. Yeşilyurt, M., Orak, S., Tozlu, N., Uçak, A. ve Sezer, D. (2007). İlköğreti̇mde Taşımalı Eği̇ti̇m Araştırması Van İl Merkezi̇ Örneği̇. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19), 197-213. [Google Scholar]
 37. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 38. Yurdabakan, İ. ve Tektaş, M. (2013). Taşımalı İlköğretim Öğrencilerinin Taşımalı Eğitime İlişkin Görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(3), 511-527. [Google Scholar]