Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: MJER | ISSN (Print): 1309-0682 | DOI: 10.29329/mjer

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(34) 237-248

Robot Programming Educational Studies in Turkey: A Content Analysis

Ebru Yılmaz İnce

ss. 237 - 248   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.322.11

Yayın tarihi: Aralık 25, 2020  |   Okunma Sayısı: 11  |  İndirilme Sayısı: 30


Özet

The digital age requires basic computer use qualifications as well as coding skills for individuals to produce technology instead of using them. The programming education, which was previously at the undergraduate level, started to be given to students at high school and secondary school levels because of their contribution to problem solving, critical thinking and mathematical thinking skills of the learner. Due to the fact that programming education contributes to academic development, the result of the addition of education to education has been the low level of student success in programming education and the complexity of coding. In order to overcome the understanding of conceptual abstract sequences from coding difficulties, the teaching of the software of the concrete systems is emphasized, and the contribution of new fields of study such as game programming and robotics programming to education is discussed. This research is to describe the work done in Turkey on robotics programming; studies have been conducted to provide general information. For this purpose, academic research on robotics programming in Turkey was examined using content analysis.

Anahtar Kelimeler: Robotics Programming, Digital Era, Software, Content Analysis


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ince, E.Y. (2020). Robot Programming Educational Studies in Turkey: A Content Analysis . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), 237-248. doi: 10.29329/mjer.2020.322.11

Harvard
Ince, E. (2020). Robot Programming Educational Studies in Turkey: A Content Analysis . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(34), pp. 237-248.

Chicago 16th edition
Ince, Ebru Yilmaz (2020). "Robot Programming Educational Studies in Turkey: A Content Analysis ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (34):237-248. doi:10.29329/mjer.2020.322.11.

Kaynakça
 1. Akman Selçuk, N. (2019). The investigation of educational robotics activities on middle school students' course motivation, robotic attitudes and success. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı, Enformatik Bilim Dalı, Doktora Tezi. [Google Scholar]
 2. Avcı, B., (2017). Lego Mindstorms Robotik Projelerinin Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Problem Çözme Becerileri ve Bilimsel YaratıcılıklarıÜzerine Etkisi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 3. Beatbots. (2007). KEEPON. Retrieved from http://beatbots.net/, Erişim Tarihi: 09.07.2019. [Google Scholar]
 4. Çankaya, S., Durak, G. &Yünkül, E. (2017). Robotlarla Programlama Eğitimi: Öğrencilerin deneyimlerinin ve Görüşlerinin İncelenmesi. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(4), 428-445. [Google Scholar]
 5. Çavaş, B., & Çavaş, H. P. (2005). Technology Based Learning: Robotics Club, AB-2005, Gaziantep Üniversitesi, 2-4 February 2005, Gaziantep. [Google Scholar]
 6. Çayır, E. (2010). LEGO-LOGO ile Desteklenmiş Öğrenme Ortamlarının Bilimsel Süreç Becerileri ve Benlik Algısı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 7. Çukurbaşı, B., (2017). Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeli ve Lego-Logo Uygulamaları ile Desteklenmiş Probleme Dayalı Öğretim Uygulamalarının Lise Öğrencilerinin Başarı ve Motivasyonlarına Etkisi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, DoktoraTezi. [Google Scholar]
 8. Demirer, V., & Erbaş, C. (2016). Trends in studies on virtual learning environments in Turkey between 1996 2014 Years: A content analysis. Turkish Online Journal of Distance Education, 17(4). [Google Scholar]
 9. Dizman, A. (2018). Kodlama, Robotik, 3D Tasarım ve Oyun Tasarımı Eğitiminin 11-14 Yaş Grubu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Üstbilişsel Farkındalık Düzeyine Etkisi,  Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 10. Dönmez, İ. (2017). STEM Eğitimi Çerçevesinde Robotik Turnuvalara Yönelik Öğrenci ve Takım Koçlarının Görüşleri (Bilim Kahramanları Buluşuyor Örneği). Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 2(1), 25-42. [Google Scholar]
 11. Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş: Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri. Anı Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 12. Eraslan, M., Şenol, A. K., Kılınç, A., & Büyük, U., 2013. Üstün Zekalı Öğrencilerin Fen Öğretiminde Robot Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Görüşleri.   Researcher: Social Science Studies ,Sayı Cilt 1 Sayı 1, s. 24-39. [Google Scholar]
 13. Fels, D.I., & Weiss, P. (2001). Video-mediated communication in the classroom to support sick children: A case study. International Journal of Industrial Ergonomics, 28, 251–263.  [Google Scholar]
 14. Güleryüz, B.G. (2019). Effect of secondary school students' the self-efficacy on incourse robotics coding activities of block based programming and their opinions on robotics coding. Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 15. Han, J., Jo, M., Park, S., & Kim, S. (2005). The Educational Use of Home Robots for Children. In Proceedings of the 14th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN 2005), 378–383. Piscataway, NJ: IEEE.  [Google Scholar]
 16. Han, J. (2010). Robot-aided Learning AND R-Learning Services. INTECH Open Access Publisher. [Google Scholar]
 17. Hyun, E., Kim, S., Jang, S., & Park, S. (2008). Comparative study of effects of language education program using intelligence robot and multimedia on linguistic ability of young children. Proceedings of the 14th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN 2008). Piscataway, NJ: IEEE.  [Google Scholar]
 18. Kanda, T., Hirano, T., Eaton, D., & Ishiguro, H. (2004). ınteractive robots as social partners and peer tutors for children: a field trial. Human-Computer Interaction, 19(1–2), 61–84.  [Google Scholar]
 19. Kasalak, İ., (2017). Robotik Kodlama Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Kodlamaya İlişkin Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi ve Etkinliklere İlişkin Öğrenci Yaşantıları, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 20. Kılınç, A. (2014). Robotik Teknolojisinin 7. Sınıf Işık Ünitesi Öğretiminde Kullanımı, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 21. Kılınç, A., Koç Şenol, A., Eraslan, M. & Büyük U. (2013). Robotik destekli fen öğretimi: Bilsem örneği. International Symposium on Changes and New Trends in Education, November 22-24, Konya, Turkey. [Google Scholar]
 22. Kırkan, B. (2018). Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Proje Tabanlı Temel Robotik Eğitim Süreçlerindeki Yaratıcı, Yansıtıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine İlişkin Davranışlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi, Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ,Bilgisayar ve Öğretim, Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 23. Kim, Jong-Won, Kim, Jung-Kwan (2011). The Effectiveness of Robot Pronunciation Training for Second Language Acquisition by Children: Segmental and Suprasegmental Feature Analysis Approaches. International Journal of Robots, Education and Art. 1,1 http://www.aicit.org/ijrea/ppl/1_IJREA1005001IP.pdf E.T. 31.01.2012. [Google Scholar]
 24. Koç Şenol, A. (2012). Robotik Destekli Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları: ROBOLAB. Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.yüksek lisans tezi.  [Google Scholar]
 25. Koç Şenol, A. & Büyük, U. (2015). Robotik Destekli Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları: ROBOLAB. Turkish Studies: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), s. 213-236. [Google Scholar]
 26. Konyaoğlu, C. (2019). The effects of robotic coding education on the problem solving skills of secondary school students and the views of the students about robotic coding activities. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim, Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 27. Kuş, M., (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Ünitesinin Öğretiminde Robotik Modüllerin Etkisi, İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 28. Küçük, S., & Şişman, B. (2017). Birebir Robotik Öğretiminde Öğreticilerin Deneyimleri. İlköğretim Online, 16(1). [Google Scholar]
 29. Movellan, J.R., Eckhardt, M., Virnes, M., & Rodriguez A. (2009). Sociable robot improves toddler vocabulary skills. In Proceedings of the 4th ACM/IEEE Human Robot Interaction, 307–308. New York, NY: ACM.  [Google Scholar]
 30. Movellan, J.R., Tanaka,F., Fortenberry, B., & Aisaka, K. (2005). The RUBI/QRIO Project: Origins, principles, and first steps. In Proceedings. The 4nd International Conference on Development and Learning, 80 86.  [Google Scholar]
 31. NEC. (2012). Communication Robot PaPeRo. Retrieved from http://www.nec.co.jp/products/robot/en/index.html. [Google Scholar]
 32. Okkesim, B. (2014). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Robotik Uygulamaları, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 33. Özdoğru E. (2013). Fiziksel Olaylar Öğrenme Alanı için için Lego Program Tabanlı Fen ve Teknoloji Eğitiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerine ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı, Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 34. Özel,M. (2018). Robotik Biliminin Ortaokul 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersine Entegrasyonu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 35. Pakman, N. (2018). 8-10 Yaş Grubu Öğrencilerine Uygulanan Temel Düzey Kodlama, Robotik, 3d Tasarım ve Oyun Tasarımı Eğitiminin Problem Çözme ve Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 36. Park, S., Han, J., Kang, B., & Shin, K. (2011). Teaching assistant robot, ROBOSEM, in English class and practical issues for its diffusion. Proceedings of IEEE A Workshop on Advanced Robotics and its Social Impacts, http://www.arso2011.org/papers.  [Google Scholar]
 37. Shuster, R. (2012, April 1). English teaching robot comes with a cost. Korea IT Times. Retrieved from http://www.koreaittimes.com/story/8216/english-teaching-robot-comes-cost  [Google Scholar]
 38. Silik, Y. (2016). Eğitsel Robotik Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 39. Şimşek, E. (2018). Programlama Öğretiminde Robotik ve Scratch Uygulamalarının Öğrencilerin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri ve Akademik Başarılarına Etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 40. Türe, G. (2018). Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Robotik Eğitim Programı Geliştirilmesi ve Sosyal Becerilere Etkisinin İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. [Google Scholar]
 41. VGo. (2011). VGo communications. Retrieved from http://www.vgocom.com/ [Google Scholar]
 42. Yolcu, V., & Demirer, V. (2017). Eğitimde robotik kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalara sistematik bir bakış. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 127-139. [Google Scholar]
 43. Yonhapnews. (2009, December 22). English tutoring Telepresence robot: Roti. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=-_wa_SZaqQU [Google Scholar]
 44. You, Z., Shen, C., Chang, C., Liu, B., & Chen G. (2006). A robot as a teaching assistant in an English class. In Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, 87–91. New York, NY: IEEE.7 [Google Scholar]
 45. Zengin, M. (2016). İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerin Disiplinlerarası Eğitim ve Öğretiminde Robotik Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Görüşleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 4(2). [Google Scholar]