PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020, Cil. 14(31) 607-625

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme, Öğretme, Ölçme-Değerlendirme ve Müfredat Yönelimleri

Erhan Ekici

ss. 607 - 625   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.234.29   |  Makale No: MANU-1904-08-0008.R1

Yayın tarihi: Mart 18, 2020  |   Okunma Sayısı: 35  |  İndirilme Sayısı: 155


Özet

Bu çalışmada Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının fen öğretimi kavramları (yapılandırmacı-geleneksel), öğretim programı, öğrencilerin öğrenmeleri, öğretim yöntemleri ile ölçme ve değerlendirme bağlamında incelenmiştir. 3 farklı eğitim fakültesinin fen bilgisi öğretmenliği programında kayıtlı 3. ve 4. sınıf öğrencilere (n=388) yapılan pilot uygulama ile geliştirilen 38 maddelik ÖDMY Ölçeği Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören farklı sınıf seviyelerinde 159 öğretmen adayına uygulanmıştır. Yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının sınıf düzeyi arttıkça yapılandırmacı öğretim kavramlarına daha çok yaklaştığı anlaşılmıştır. Öğretmenlik uygulaması (staj) sürecinin ise öğretmen adaylarının yapılandırmacılık kavramlarını geliştirdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğretme Yönelimi; Fen Öğretimi; Alan Öğretimi Bilgisi; Ölçme; Öğrenci


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ekici, E. (2020). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme, Öğretme, Ölçme-Değerlendirme ve Müfredat Yönelimleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), 607-625. doi: 10.29329/mjer.2020.234.29

Harvard
Ekici, E. (2020). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme, Öğretme, Ölçme-Değerlendirme ve Müfredat Yönelimleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(31), pp. 607-625.

Chicago 16th edition
Ekici, Erhan (2020). "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme, Öğretme, Ölçme-Değerlendirme ve Müfredat Yönelimleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31):607-625. doi:10.29329/mjer.2020.234.29.

Kaynakça
 1. Aslan, M. & Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33(1): 144-162 [2018] doi: 10.16986/HUJE.2017030313 [Google Scholar] [Crossref] 
 2. Avraamidou, L. (2013). Prospective Elementary Teachers’ Science Teaching Orientations and Experiences That Impacted Their Development. International Journal of Science Education, 35(10), 1698 – 1724.  [Google Scholar]
 3. Baş, G. & Beyhan, Ö. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğretme-Öğrenme Anlayışları ile Öğrenci Kontrol İdeolojileri Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 14-26 [2013] [Google Scholar]
 4. Borko, H., & Putnam, R.T. (1996). Learning to Teach. In D.C. Berliner & R.C. Calfee (Eds.), Handbook of Educational Psychology (pp. 673-708). New York: Simon & Schuster Macmillan.  [Google Scholar]
 5. Chan, K. and Elliott, R. G. (2004). Epistemological Beliefs Across Cultures: Critique and Analysis of Beliefs Structure Studies. Educational Psychology 24:2, pp.123-142. [Google Scholar]
 6. Cochran, K. F., King, R. A., & De Ruiter, J. A. (1991). Pedagogical content knowledge: A tentative model for teacher preparation. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL. [Google Scholar]
 7. Cuban, L. (1992). Managing Dilemmas While Building Professional Communities. Educational Researcher, 21(1), 4-11. [Google Scholar]
 8. Demirdöğen, B. (2016). Interaction Between Science Teaching Orientation and Pedagogical Content Knowledge Components, Journal of Science Teacher Education, 27:5, 495-532, DOI: 10.1007/s10972-016-9472-5 [Google Scholar]
 9. Dindar, H., Yangın, S., (2007). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına Geçiş Sürecinde Öğretmenlerin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:15 No:1 [Google Scholar]
 10. Ekici, E. (2009). Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Yönelimleri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara [Google Scholar]
 11. Entwistle, N., & Walker, P. (2000). Strategic Alertness and Expanded Awareness Within Sophisticated Conceptions of Teaching. Instructional Science, 28, 335–361. [Google Scholar]
 12. Ferna´ndez-Balboa, J. M., & Stiehl, J. (1995). The Generic Nature of Pedagogical Content Knowledge Among College Professors. Teaching and Teacher Education, 11, 293–306. doi:10.1016/0742- 051X(94)00030-A [Google Scholar] [Crossref] 
 13. Fernández-Balboa, J.-M., & Stiehl, J. (1995). The Generic Nature of Pedagogical Content Knowledge among College Professors. Teaching & Teacher Education, 11, 293–306. [Google Scholar]
 14. Friedrichsen, P. (2002). A Substantive‐Level Theory of Highly‐Regarded Secondary Biology Teachers' Science Teaching Orientations. Unpublished doctoral dissertation, The Pennsylvania State University. [Google Scholar]
 15. Friedrichsen, P. M., & Dana, T.M., (2003). Using A Card-Sorting Task to Elicit and Clarify Science-Teaching Orientations. Journal of Science Teacher Education, 14(4): 291-309, [Google Scholar]
 16. Friedrichsen, P. M., & Dana, T.M., (2005). Substantive-Level Theory of Highly Regarded Secondary Biology Teachers’ Science Teaching Orientations, Journal of Research In Science Teaching v. 42 n. 2, pp. 218–244 [Google Scholar]
 17. Friedrichsen, P., Abell, S., Pareja, E., Brown, P., Lankford, D., & Volkmann, M. (2009). Does Teaching Experience Matter? Examining Biology Teachers’ Prior Knowledge for Teaching in an Alternative Certification Program. Journal of Research in Science Teaching, 46, 357 – 383. [Google Scholar]
 18. Gess-Newsome, J. (1999). Pedagogical Content Knowledge: An Introduction and Orientation. In J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge (pp. 3–20). Dordrecht: Kluwer. [Google Scholar]
 19. Gow, L. & Kember, D. (1993). Conceptions of Teaching and Their Relationship to Student Learning, British Journal of Educational Psychology, 63, p. 20-33. [Google Scholar]
 20. Grossman, P. L. (1990). The Making of a Teacher: Teacher Knowledge and Teacher Education. London: Teachers College Press. [Google Scholar]
 21. Hewson, P.W., & Hewson, M.G.A’B. (1989). Analysis and Use of a Task for Identifying Conceptions of Teaching Science, Journal of Education for Teaching, 15, 191–209 [Google Scholar]
 22. Hogan, K., (1995). Exploring A Process View of Students' Knowledge About the Nature of Science, Science Education, v84 n1p.51-70 [Google Scholar]
 23. Kember, D. & Gow, L. (1994). Orientations to Teaching and Their Effect on the Quality of Student Learning, Journal of Higher Education 65(1): 58—74 [Google Scholar]
 24. Kember, D. (1997). A Reconceptualization of the Research into University Academics' Conceptions of Teaching, Learning and Instruction 7(3): 255—75. [Google Scholar]
 25. Kind, V. (2009). Pedagogical content knowledge in science education: Perspectives and potential for progress. Studies in Science Education, 45, 169-204. [Google Scholar]
 26. Kind, W. (2016). Preservice Science Teachers’ Science Teaching Orientations and Beliefs About Science, Science Education, Vol. 100, No. 1, pp. 122-152 [Google Scholar]
 27. Küçükahmet L. (1999). Öğretimde Plânlama ve Değerlendirme, 10. Baskı, Alkım Yayınevi, İstanbul [Google Scholar]
 28. Lee, E. & Luft, J. A. (2008). Experienced Secondary Science Teachers’ Representation of Pedagogical Content Knowledge. International Journal of Science Education, 30(10), 1343-1363. [Google Scholar]
 29. Magnusson, S., Krajcik, J. & Borko, H. (1999). Nature, Sources and Development of Pedagogical Content Knowledge for Science Teaching. In N. Lederman & J. Guess-Newsome (Eds.), Examining pedagogical content knowledge. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic. [Google Scholar]
 30. Marks, R. (1990). Pedagogical Content Knowledge: From a Mathematical Case to a Modified Conception. Journal of Teacher Education, 41, 3–11. [Google Scholar]
 31. Munby, M., Russell, T. & Martin, A. K. (2001). Teachers’ Knowledge and How It Develops. In V. Richardson (Ed.), Handbook Of Research On Teaching (4th ed., pp. 877–904). Washington, DC: American Educational Research Association. [Google Scholar]
 32. Park, S. Y. & Oliver, J. S. (2008). Revisiting The Conceptualization of Pedagogical Content Knowledge (PCK): PCK as A Conceptual Tool to Understand Teachers as Professionals. Research in Science Education, 38, 261 – 284. [Google Scholar]
 33. Richardson, V. (2002). Finding a Center for Research on Teaching. Paper presented at the American Educational Research Association, New Orleans, LA. [Google Scholar]
 34. Samuelowicz, K. & Bain, J. (1992). Conceptions of Teaching Held by Academic Teachers. Higher Education, 24, 93- 111 [Google Scholar]
 35. Samuelowicz, K. & Bain, J. (2002). Identifying Academics' Orientations to Assessment Practice. Higher Education Research and Development, 43, 173–201. [Google Scholar]
 36. Schommer, M. (1994). Synthesizing Epistemological Belief of Research: Tentative Understandings and Provocative Confusions, Educational Psychology Review, 6(4), 293–319. [Google Scholar]
 37. Schwarz, C. V. & Gwekwerere, V. N. (2007). Using A Grounded Inquiry and Modeling Instructional Framework to Support Pre-Service K– 8 Science Teaching. Science Education, 91, 158-186. [Google Scholar]
 38. Sezgin Selçuk, G., Çalışkan, S. & Erol, M. (2007). Fizik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2, 25-41. [Google Scholar]
 39. Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14. [Google Scholar]
 40. Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform, Harvard Educational Review, 57, 1-22. [Google Scholar]
 41. Smith, D. C. & Neale, D. C. (1989). The Construction of Subject-Matter Knowledge in Primary Science Teaching. Teacher and Teacher Education, 5(1), 1-20. [Google Scholar]
 42. Tuan, H. & Kaou, R. C. (1997). A Study of a Beginning Taiwanese Junior High School Physical Science Teacher’s Pedagogical Content Knowledge Development. Part D: Mathematics, Science, and Technology Education. 7(3), 135-155 [Google Scholar]
 43. Tuan, H. L. (1996). Investigating the Nature and Development of Pre-Service Chemistry Teachers’ Content Knowledge, Pedagogical Knowledge and Pedagogical Content Knowledge. Proceeding of the National Science Council Part D: Mathematics, Science and Technology Education, 6(2), 101-112. [Google Scholar]
 44. Van Driel, J. H., Verloop, N. & de Vos, W. (1998). Developing Science Teachers' Pedagogical Content Knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 35(6), 673–695. [Google Scholar]
 45. Veal, W. R. & MaKinster, J. G. (1999). Pedagogical Content Knowledge Taxonomies, Electronic Journal of Science Education, v3 n4 [Google Scholar]
 46. Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı Kuram ve Öğrenme-Öğretme Süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1-2),(68-75) [Google Scholar]