İletişim

Editör İletişim:

mjer-editor@penpublishing.net

Salih Zeki Genç - Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye - szgenc@yahoo.com

Mustafa Yunus Eryaman - İdari Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye- yunuseryaman@gmail.com

Yayınevi İletişim:

Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği, Çanakkale / TÜRKİYE

Email: info@penpublishing.net