PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2012, Cil. 6(12) 17-24

Büyük Kas Motor Gelişim‐2 (TGMD‐2) Testinin Türk Çocuklarına Uyarlama Çalışması

Menekşe Boz & Abide Güngör Aytar


Benzer Makaleler
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematiksel Örüntü Becerilerinin İncelenmesi

Oğuz Serdar Kesicioğlu
Cilt 7 Sayı 13

Öğretmen Adaylarının Konuşma Öz Yeterliklerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması

İ. Seçkin Aydın
Cilt 7 Sayı 14

0-6 Yaş Arası Çocukların Gelişim Düzeylerinin Annelerinin Aile İşlevleri Açısından İncelenmesi

Nimet Güneş & Haktan Demircioğlu
Cilt 12 Sayı 23

Spor Bilimleri Alanında Görev Yapan Akademik Personelin Facebook Kıskançlığının İncelenmesi

Çağdaş Caz & Ali Gürel Göksel
Cilt 12 Sayı 25

İşitme Kayıplı Bir Çocuğun Okulöncesi Dönemde Okumaya Hazırlık Becerilerinin Paylaşılan Okuma Etkinliği İle Desteklenme Sürecinin İncelenmesi

Aslı Gerek, H. Pelin Karasu & Ümit Girgin
Cilt 12 Sayı 25

STEM: Öğretmenlerin Metaforik Algıları

Kadriye Begüm Doğruyol Aladak, Seraceddin Levent Zorluoğlu & Melek Dönmez Yapucuoğlu
Cilt 12 Sayı 26

Bilişsel Çarpıtma Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Meral Sert Ağır & Haluk Yavuzer
Cilt 12 Sayı 26

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Güvenli Laboratuvar Kullanımını Gerçekleştirme Amaçlarının Planlanmış Davranış Teorisiyle Belirlenmesi

Halil İbrahim Akıllı & Cemil Aydoğdu
Cilt 12 Sayı 26

Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi İçin Bir Başarı Testi Geliştirme Süreci

Çiğdem Suzan Çardak & Kıymet Selvi
Cilt 12 Sayı 26

Küresel Vatandaşlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Tugay Tutkun
Cilt 13 Sayı 27