PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(25) 326-341

Önlisans Öğrencilerin Kodlama Eğitiminde Robotik Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Görüşleri

Ebru Yılmaz İnce

ss. 326 - 341   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.17   |  Makale No: MANU-1806-18-0002.R2

Yayın tarihi: Ekim 01, 2018  |   Okunma Sayısı: 441  |  İndirilme Sayısı: 335


Özet

Hızlı gelişen teknoloji yazılım alanında eğitimin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Öğrencilerin yazılım geliştirme yeteneklerini sağlayan kodlama eğitiminin sadece bilgisayarda verilmesi öğrencilerin zaman zaman yazılım derslerine ilgisinin azalmasına sebep olmakta ve eğitimin zenginleştirilmesi açısından yeterli olmamaktadır. Öğrencilerin yazdıkları kodları çalıştığını ve işe yaradığını birebir görebilecekleri somut robotik sistemler ile öğrencilerin kodlama eğitimine ilgisinin arttığı tespit edilmiştir. Bu araştırmada, kodlama eğitiminde robotik sistemlerinin kullanılmasına yönelik önlisans öğrencilerinin görüşleri araştırılmıştır. Çalışma nitel araştırma türünden özel durum incelemesi şeklinde tasarlanmıştır. Veriler Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri’ndeki 16 önlisans öğrencisiyle yarı-yapılandırılmış görüşme metodu kullanılarak toplanmıştır. Katılımcıların kodlamalarını gerçekleştirdikleri robotik sistemler Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 5. Proje Sergisi’nde sergilenmiştir. Görüşmelerdeki veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonunda, katılımcı öğrencilerin robotik teknolojilerinin bilgisayar programcılığı öğretim programları içerisinde kullanılmasında ilgili ve istekli oldukları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin kodladıkları robotların Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 5. Proje Sergisi’nde gösterime çıkartılması önlisans öğrencilerin proje yapabilme yeterlikleri fark etmelerini sağladığı ve özgüvenlerinin arttırdığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kodlama eğitimi, robotik sistemler, yazılım geliştirme, teknoloji.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ince, E.Y. (2018). Önlisans Öğrencilerin Kodlama Eğitiminde Robotik Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 326-341. doi: 10.29329/mjer.2018.153.17

Harvard
Ince, E. (2018). Önlisans Öğrencilerin Kodlama Eğitiminde Robotik Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Görüşleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), pp. 326-341.

Chicago 16th edition
Ince, Ebru Yilmaz (2018). "Önlisans Öğrencilerin Kodlama Eğitiminde Robotik Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Görüşleri". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (25):326-341. doi:10.29329/mjer.2018.153.17.

Kaynakça
 1. Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T.,  & Özdemir, S. 2015. STEM Eğitimi Türkiye Raporu. İstanbul: Scala Basım. [Google Scholar]
 2. Bilim Okulu (2017), http://www.bilimokulu.com/robotik/ Erişim Tarihi: 13.12.2017 [Google Scholar]
 3. Berg, B. L., 2001. Qualitative Research Methods for The Social Sciences. Allyn and Bacon, Boston, MA. [Google Scholar]
 4. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi programı, (2017). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara [Çevrimiçi: http://can.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_08/24134656_BiliYim_Teknolojileri_ve_YazYlYm_Dersi_YYretim_ProgramY.pdf], Erişim tarihi: 12.12.2017. [Google Scholar]
 5. Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş: Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri. Anı Yayıncılık, Ankara.   [Google Scholar]
 6. Gerecke, U., Hohmann, P., & Wagner, B. (2004, June). Concepts and components for robots in higher education. In Automation Congress, 2004. Proceedings. World (Vol. 15, pp. 15-20). IEEE. [Google Scholar]
 7. Küçük, S., & Şişman, B. (2017). Birebir Robotik Öğretiminde Öğreticilerin Deneyimleri. İlköğretim Online, 16(1). [Google Scholar]
 8. Koç, A., & Böyük, U. (2013). Fen ve teknoloji eğitiminde teknoloji tabanlı öğrenme: Robotik uygulamaları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1), 139-155. [Google Scholar]
 9. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 10. Robot Eğitim Akademisi (2017). https://www.robotikegitimakademisi.com/blank-2. Erişim Tarihi: 20.12.2017. [Google Scholar]
 11. Riberio, C. R. (2006). RobôCarochinha:“Um Estudo Qualitativo sobre a Robótica Educativa no 1º ciclo do Ensino Básico”. 2006. 189 f. Mestrado em Educação (Tecnologia Educativa)-Universidade do Minho, Braga. [Google Scholar]
 12. Sayın, Z., & Seferoğlu, S. S. (2016). Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. Akademik Bilişim 2016, 3-5 Şubat 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. [Google Scholar]
 13. Sunderhauf, N., Krause, T., & Protzel, P. (2006, May). Bringing robotics closer to students-a threefold approach. In Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006. Proceedings 2006 IEEE International Conference on (pp. 339-344). IEEE. [Google Scholar]
 14. Vollstedt, A. M. (2005). Using robotics to increase student knowledge and interest in science, technology, engineering, and math, University of Nevada, Reno. [Google Scholar]
 15. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 16. Yolcu, V., & Demirer, V. (2017). Eğitimde Robotik Kullanımı İle İlgili Yapılan Çalışmalara Sistematik Bir Bakış, SDU International Journal of Educational Studies, 127. [Google Scholar]
 17. Zengin, M. (2016). İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerin Disiplinler arası Eğitim & Öğretiminde Robotik Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Görüşleri. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 4(2). [Google Scholar]