PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(25) 274-300

Özel ve Devlet Üniversitelerinde Yapı Eğitiminin Kıyaslanması Üzerine Bir Araştırma

Zübeyde Özlem Parlak Biçer, Fatih Kiraz, Fazıl Akdağ & Ebru Şahinkaya

ss. 274 - 300   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.15   |  Makale No: MANU-1805-30-0005.R2

Yayın tarihi: Ekim 01, 2018  |   Okunma Sayısı: 100  |  İndirilme Sayısı: 227


Özet

Üniversite düzeyindeki meslek eğitimleri içerisinde mimarlık eğitimi, meslek pratiğine bağlı olarak diğer meslek eğitimlerinden farklılık göstermektedir. Uzun ve zorlu bir süreç olan mimarlık eğitimi içerisinde ise teknik bilgi ve uygulama bakımından yoğun bir içeriğe sahip olan yapı dersleri ayrı bir öneme sahiptir. Mimarlık meslek pratiği açısından temel teşkil eden yapı derslerinin öğrenciler tarafından algılanması için teorik anlatımın yanı sıra genellikle iki boyutlu çizimler ve maketler araç kılınarak, dersler hoca-öğrenci arasında birebir eğitim şeklinde yürütülmektedir. Ağır ve yorucu bir süreç olan yapı eğitiminde, devlet üniversiteleri ile özel okullar arasında farklılıklar olabilmektedir. Çalışmada yapı dersleri içerik ve yöntem olarak benzer şekillerde yürütülen bir devlet üniversitesi ve bir özel üniversite ele alınmıştır. Her iki üniversitedeki yapı derslerinin konu içeriklerinin öğrenciler tarafından algılanması ve anlaşılmasındaki farklılıklar incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken, yapı derslerinin mevcut teorik ve pratik uygulamalarının öğrencinin anlamasındaki etkileri ve öğrencinin dersi daha kolay anlaşılabilmesinde hangi ifade tekniklerinin daha etkili olduğu sorgulanmıştır. Çalışma ile devlet ve özel üniversitelerde, yapı eğitiminde temel farklılıklar ortaya konmaya çalışılmış ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik öneriler geliştirilmiştir. Ayrıca yapı eğitiminde, konuların anlaşılabilirlik durumları ve anlamayı kolaylaştıracak araçların hangileri olduğu da istatistiksel çalışmalar sonucu ulaşılan bulgularla ifade edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yapı dersleri, mimarlık eğitimi, özel ve devlet üniversiteleri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Bicer, Z.O.P., Kiraz, F., Akdag, F. & Sahinkaya, E. (2018). Özel ve Devlet Üniversitelerinde Yapı Eğitiminin Kıyaslanması Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 274-300. doi: 10.29329/mjer.2018.153.15

Harvard
Bicer, Z., Kiraz, F., Akdag, F. and Sahinkaya, E. (2018). Özel ve Devlet Üniversitelerinde Yapı Eğitiminin Kıyaslanması Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), pp. 274-300.

Chicago 16th edition
Bicer, Zubeyde Ozlem Parlak, Fatih Kiraz, Fazil Akdag and Ebru Sahinkaya (2018). "Özel ve Devlet Üniversitelerinde Yapı Eğitiminin Kıyaslanması Üzerine Bir Araştırma". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (25):274-300. doi:10.29329/mjer.2018.153.15.

Kaynakça
  1. Ateş, S., (2008). Mekanik Konularındaki Kavramları Anlama Düzeyi Ve Problem Çözme Becerilerine Cinsiyetin Etkisi, Eğitim Ve Bilim, 33(148) S:3-12 [Google Scholar]
  2. Bunnell, W., A., (2017). Multimedia Techniques for Construction Education and Training, Master tezi, Purdue University, West Lafayette, Indiana [Google Scholar]
  3. Özay E., Ocak İ., Ocak G., (2003). Genel Biyoloji Uygulamalarında Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Cinsiyetin Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2) Sayı:14 63 [Google Scholar]
  4. Parlak Biçer, Z., Ö., (2013). Is Gender Important on Understanding Construction Course in Architectural Education, Procedia- Social and Behavioral Sciences 106, 1636 – 1647 2013 [Google Scholar]
  5. Parlak Biçer, Z., Ö., (2010). “Öğrenci Cinsiyetinin Dersi Anlama Ve Algılamadaki Önemini Belirleme Açısından Uygulamaya Yönelik Proje; Model Uygulama Alanı: Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Birinci Sınıf Konstrüksiyon Bilgisi I Dersi Kapsamında Öğrenci Cinsiyetin Konu Üzerinde Etkisinin Ölçülmesi”, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: B-1068, Kayseri [Google Scholar]
  6. Topkaya, E., Z., Çelik H., Kuzgun, Y. Ve Deryakulu, D., (2006). Eğitimde Bireysel Farklılıklar Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 346 S. Isbn 975–591–610–5”, Egitimde Kuram Ve Uygulama 2009, 5 (2):316-321 Journal Of Theory And Practice İn Education Reviews / Tanıtmalar Issn: 1304-9496 Http: // Eku. Comu. Edu.Tr /İndex /5/2/ Eztopkaya_Hcelik.Pdf Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Egitim Fakültesi. [Google Scholar]