PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2016, Cil. 10(19) 61-78

Sanat Müzelerinde Öğretme ve Öğrenme Kuramları ve Bu Kuramların Müze Uygulamalarını Oluşturma Şekillendirme ve Dönüştürmeye Yönelik Etkileri

Martina Riedler

ss. 61 - 78   |  Makale No: mjer.2016.005

Yayın tarihi: Eylül 20, 2016  |   Okunma Sayısı: 258  |  İndirilme Sayısı: 298


Özet

Günümüze kadar müzelerdeki öğrenme ve öğretme uygulamaları, kuram ve yaratıcı uygulamalardaki pek çok gelişmeye göre şekillenmiş olup, bu gelişmelerden en fazla öne çıkan üç öğrenme modeli (Davranışçı, Yapılandırman, Postmodern) bu makalede ele alınmaktadır. Makalede ayrica, sanat müzelerindeki bu kuramların müze uygulamalarını nasıl oluşturduğunu, şekillendirdiğini ve dönüştürdüğünü analiz etmiştir. Davranışçı modelde öğrenme içeriği öğrenciden bağımsız bir şekilde mevcut olup bilgi ve değerler uzman bir öğretici tarafından gerçeklerin, bilginin ve deneyimlerin özümsenmesi süreciyle aktarılır. Yapılandırmacı yaklaşımda ise bilgi ve bilginin nasıl elde edildiği öğrencinin zihnine bağlı olacağı için öğrenme, özünde bireyin anlamlandırmasını içerir. Yani öğrenme sürecinde (bu durumda müzede) öğrenciler halihazırda bildikleri şeylere dayanarak ve dünyayı anlamalarını deneyim kazandıkça yeniden organize ederek sürekli bir şekilde bilgi oluştururlar. Postmodern ve dönüştürücü kuramlara dayanan üçüncü modele göre bilgi sosyal olarak oluşturulur, öğrenme işbirliğine dayalı, sosyal ve açık uçlu bir süreçtir ve bu sürecin merkezinde diyalog yer alır çünkü diyalog öğrencilere bilgiyi paylaşmaları ve sorgulamaları, dolayısıyla risk almaları ve değişmeleri için fırsatlar sunar. Bu modelde müze eğitmenlerinin uzman rolü daha az; diyalog başlatan, fikir ortaya atan ve kendi bilgisini öğrencilerle işbirliği içinde yeniden düzenleyen birlikte öğrenen rolü ise daha fazladır.

Anahtar Kelimeler: Sanat müzeleri, öğrenme ve öğretme kuramları, davranışçılık, yapılandırmacılık, postmodernizm


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Riedler, M. (2016). Sanat Müzelerinde Öğretme ve Öğrenme Kuramları ve Bu Kuramların Müze Uygulamalarını Oluşturma Şekillendirme ve Dönüştürmeye Yönelik Etkileri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(19), 61-78.

Harvard
Riedler, M. (2016). Sanat Müzelerinde Öğretme ve Öğrenme Kuramları ve Bu Kuramların Müze Uygulamalarını Oluşturma Şekillendirme ve Dönüştürmeye Yönelik Etkileri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(19), pp. 61-78.

Chicago 16th edition
Riedler, Martina (2016). "Sanat Müzelerinde Öğretme ve Öğrenme Kuramları ve Bu Kuramların Müze Uygulamalarını Oluşturma Şekillendirme ve Dönüştürmeye Yönelik Etkileri". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 10 (19):61-78.

Kaynakça
 • Ames, M. (1992). Cannibal tours and glass boxes: The anthropology of museums. Vancouver: University of British Columbia Press.
 • Apple, M. W. (1990). Ideology and curriculum. London and New York: Routledge.
 • Appleton, J. (2001) Museums for 'the people'? In M. Ryan, Museums for ‘The People'? Conversations in Print (pp.14—26). London: Institute of Ideas.
 • Barthes, R. (1977). Image, music, text. London: Fontana Press.
 • Bennett, T. (1995). The birth of the museum. London: Routledge.
 • Bruner, J. (1960). The process of education. London: Vintage Books.
 • Chapin, D., & Klein, S. (1992). The epistemic museum. Museum News, 71(1), 60-79.
 • Csikszentmihalyi, M., & Csikszentmihalyi, I. (Eds.). (1988). Optimal experience. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Csikszenmihalyi, M. (1995). Intrinsic motivation in museums: Why does one want to learn? In J. Falk & L. Dierking (Eds.), Public institutions for personal learning: Establishing a research agenda. Washington, DC: American Association of Museums.
 • Davis, J., & Gardner, H. (1999). Open windows, open doors. In E. Hooper-Greenhill (Ed.), The educational role of the museum (pp. 99-104). London and New York: Routledge.
 • Dewey, J. (1934). Art as experience. New York: Perigee Books.
 • Dodd, J. (2002). Museums and the health of the community. In R. Sandell (Ed.), Museums, society inequality (pp. 182-189). London and New York: Routledge.
 • Falk, J., & Dierking, L. (1992). The museum experience. Whashington, DC: Whalesback Books.
 • Falk, J., & Dierking, L. (2000). Learning from museums. New York, NY: Alta Mira.
 • Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.
 • Friman, H. (2000). A museum without walls. Museums Journal, 100(8), 28.
 • Gamble, S. (Ed.). (2000). The Routledge critical dictionary of feminism and postfeminism. New York: Routledge. Giroux, H. (1981). Ideology, culture and the process of schooling. London: Flamer Press.
 • Giroux, H. (1989). Schooling as a form of cultural politics: Toward a pedagogy of and for difference. In H.
 • Giroux & P. McLaren (Eds.), Critical pedagogy, the state, and cultural struggle (pp. 125-151). New York: State University of New York.
 • Giroux, H. (1992). Border crossings. Cultural workers and the politics of education. London and New York: Routledge.
 • Greene, M. (1995). Releasing the imagination. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Hein, G. (1998). Learning in the museum. London and New York: Routledge.
 • Hiemstra, R. (1981). The implications of lifelong learning. In Z. Collins (Ed.), Museums, adults, and the humanities (pp.131-146). Washington, DC: American Association of Museums.
 • Hoberman, R. (2002). Women in the British museum reading room during the late-nineteenth and early- twentieth centuries. Feminist Studies, (28)3, 489-512.
 • Hooper-Greenhill, E. (1991). Museum and gallery education. Leicester, London and New York: Leicester University Press.
 • Hooper-Greenhill, E. (Ed.). (1994). The educational role of the museum. London and New York: Routledge.
 • Hooper-Greenhill, E. (Ed.). (1999a). The educational role of the museum, 2nd ed. London and New York: Routledge.
 • Hooper-Greenhill, E. (1999b). Education, communication and interpretation: Toward a critical pedagogy in museums. In E. Hooper-Greenhill (Ed.), The Educational role of the museum (pp. 1-27). London and New York: Routledge.
 • Hooper-Greenhill, E. (2000). Changing values in the art museum: rethinking communication and learning. International Journal of Heritage Studies, 6(1), 9-31.
 • Jackson, T., & Meecham, P. (1999). The culture of the art museum. The Journal of Art and Design, 9, 89-98.
 • Karp, L., Kreamer, C., & Lavine, S. (Eds.). (1992). Museums and communities: The politics of public culture. Washington: Smithsonian Institution Press.
 • Knowles, M. (1993). Andragogy. In Adults and the humanities: A guide for educational programming (pp.26-37). Washington, DC: American Association of Museums.
 • Leistyna, P., & Woodrum, A. (1999). Conext and culture: What is critical pedagogy. In Leistyna, P., Woodrum, A. & Sherblom, A. (Eds.), Breaking free: The transformative power of critical pedagogy (pp. 1-11). Cambridge, MA: Harvard Educational Review.
 • Lidchi, H. (1997). The poetics and politics of exhibiting other cultures. In S. Hall (Ed.), Representation (pp.151- 222). London: Sage.
 • Lumley, R. (1988). The museum time machine. London: Comedia/ Routledge.
 • McManus, P. (1992). Topics in museums and science education. Studies in Science Education, 20, 157-82.
 • Mezirow, J. (2000). Learning as transformation: Critical perspectives on a theory of progress. San Francisco: Jossey Bass.
 • Miles, R. (1988). The design of educational exhibits. London: Unwin Hyman.
 • Miles, R., & Tout, A. (1994). OuÜine of a technology for effective science exhibits. In E. Hooper-Greenhill (Ed.), The educational role of the museum (pp.87-100). London and New York: Routledge.
 • Moll, L. (1995). Vygotsky and education: Instructional implications and applications of sociohistorical psychology (pp.1- 30). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mpumlwana, K., Corsane, G., Pastor-Makhurane, & Rassool, C. (2002). Inclusion and the power of representation: South African museums and the cultural politics of social transformation. In R. Sandell (Ed.), Museums, society, inequality (pp. 244-361). London: Routledge.
 • O'Neil, M. (2002). The good enough visitor. In R. Sandell (Ed.), Museums, society, inequality (pp. 24-40). London and New York: Routledge.
 • Piaget, J. (1951). Play, dreams, and imitation in childhood. London: Routledge.
 • Riedler, M. (2009). Das Erkennen verborgener Transformationsmöglichkeiten im Bereich der Kunstvermittlung. In: C. Buschkühle, J. Kettel, & M. Urlafi (Eds.), horizonte: Internationale Kunstpadagogik (pp. 575-586). Oberhausen: Athena VWB - Verlag für Wissenschaft und Bildung.
 • Riedler, M. (2010). The nature and notion of museums in the age of globalization. In A. Arnold, A. Kuo, E. Delacruz, & M. Parsons (Eds.), Anthology globalization, art, and education (pp. 54-59). Reston, VA: National Art Education Association (NAEA).
 • Riedler, M. & Eryaman, M. Y. (2010). Transformative library pedagogy and community-based libraries: A Freirean perspective. In G. J. Leckie, L. M. Given & J. Buschman (Eds.), Critical theory for library and information science: Exploring the social from across the disciplines (pp. 89-100). Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited.
 • Riedler, M. (2012). Learning to be Austrian: A meso-ethnographic museum and national identity analysis, International Journal of Educational Researchers 3(2) 31-48.
 • Roberts, L. (1997). From knowledge to narrative: Educators and the changing museum. Washington: Smithsonian Institution Press.
 • Sandell, R., & Dodd, J. (2001). Including museums: perspectives on museums, galleries and social inclusion. Leicester: Research centre for museums and galleries, University of Leicester.
 • Sandell, R. (2002). Museums and the combating of social inequality: Roles, responsibilities, resistance. In R. Sandell (Ed.), Museums, society, inequality (pp. 3-23). London: Routledge.
 • Schön, D. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.
 • Simpson, M. (2001). Making representations: Museums in the post-colonial era. New York: Routledge.
 • Smith, L. (1999). Decolonizing methodologies. Research and indigenous people. New York: Zed Books.
 • Stam, D. (1993). The informed muse: The implication of 'the new museology' for museum practice. Museum Management and Curatorship (12), 267-283.
 • Taylor, E. (2000). Fostering Mezirow's transformative learning theory in the adult dassroom. Canadian Journal for Studies in Adult Education, 14(2), 1-28.
 • Trofanenko, B. (2006). Interrupting the gaze: On reconsidering authority in the museum. Journal of Curriculum Studies, 38(1), 49-65.
 • Vasta, R., Haith, M., & Miller. S. (1992). Child psychology: The modern science. New York: J. Wiley & Sons.
 • Vergo, P. (Ed.). (1989). The new museology. London: Reaktion Books.
 • vom Lehn, D, Heath, C., & Hindmarsh, J. (2001). Exhibiting interaction: Collaboration in museums and galleries. Symbolic Interaction, 24(2), 189-216.
 • Watkins, C., & Mortimer, P. (1999). Pedagogy: What do we know? In Mortimore, P. (Ed.), Understanding Pedagogy. London: Paul Chapman Publishing.
 • Yokley, L. (2002). Embracing a critical pedagogy in art education. Art education, 52(5), 18-24.